ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การตั้งค่าร้านค้า article


ตั้งค่าร้านค้า
เป็นเมนูที่ช่วยให้เว็บมาสเตอร์สามารถปรับแต่งการแสดงผลและกำหนดการทำงานของระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce เพิ่มเติม  ได้แก่

สินค้า : ตั้งค่าการแสดงผลสินค้า

ปุ่มและไอคอนต่าง ๆ : เช่น ปุ่มสั่งซื้อ ปุ่มที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า แถบแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ เป็นต้น

ตั้งค่าภาษี : เปิด/ปิด การใช้งานระบบคำนวณภาษีในราคาสินค้า

ตั้งค่าการจัดส่ง : กำหนดรูปแบบค่าขนส่งต่าง ๆ ตามต้องการ

รายการสั่งซื้อ : ตั้งค่า แสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ กำหนดสถานะรายการสั่งซื้อต่าง ๆ เองตามต้องการ

ตั้งค่าการส่งอีเมล SMTP 

ตั้งค่าอีเมลร้านค้า

อื่น ๆ : กำหนดคำนิยามในการแสดงหัวข้อรายละเอียดสินค้าตามต้องการ

 

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าตั้งค่าร้านค้า ไปที่เมนู "ระบบเสริม" คลิก "ตั้งค่าร้านค้า"


 

จากนั้นระบบแสดง หน้าตั้งค้าร้านค้า จะแสดงแท็บเมนูสำหรับจัดการทั้งหมด 8 แท็บ ดังต่อไปนี้

 

 1. แท็บสินค้า เป็นแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในร้านค้า ดังนี้

 

  ตำแหน่งหมายเลข 1. หน่วยของสินค้า : เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดหน่วยของสินค้าในร้านค้าได้ 2 รูปแบบ คือ

     - แสดงหน่วยสินค้าเหมือนกันทั้งหมด หมายถึง สามารถกำหนดหน่วยสินค้าครั้งเดียวมีผลให้ทุกรายการสินค้า ซึ่งระบบจะแสดงหน่วยของสินค้าเหมือนกันทั้งหมด

     - แสดงหน่วยสินค้าแยกของแต่ละสินค้า หมายถึง สามารถกำหนดหน่วยสินค้าได้หลายชื่อแตกต่างกันตามรูปแบบสินค้าที่มีอยู่ ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดหน่วยของสินค้า ที่หน้าแก้ไขรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นได้เลยค่ะ

 

ตัวอย่างการตั้งค่าหน่วยของสินค้าในส่วนตั้งค่าร้านค้า

 

ตัวอย่างการแสดงผลหน่วยสินค้า ในหน้าเว็บไซต์จริง

 

 ตำแหน่งหมายเลข 2. ระบบ stock : สามารถกำหนดจำนวนสินค้าแต่ละชนิดที่จะขายได้ เช่วยในการตรวจสอบและทำให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่มีอยู่ใน Stock จำนวนสินค้าที่ขายไปแล้ว และจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ใน stock

ซึ่งกรณีที่เปิดใช้งานระบบ Stock แล้ว จะมีตัวเลือกสำหรับตั้งค่าเพิ่มเติม แสดงผลอีก 2 หัวข้อ ได้แก่

 สั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock : เว็บมาสเตอร์กำหนดได้ว่า หากสินค้าชิ้นที่ถูกคลิกสั่งซื้อจนหมด stock แล้ว จะอนุญาตให้ลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นบนหน้าเว็บไซต์ได้หรือไม่ได้ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 แสดงจำนวนสินค้าใน Stock บนหน้าเว็บไซต์ : สามารถตั้งค่าให้ระบบแสดงจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่มีอยู่ในสต็อกสินค้าบนหน้าเว็บไซต์  เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าทราบถึงจำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 3. แสดงราคาสมาชิกเมื่อไม่ได้ login : สามารถกำหนดการ แสดง/ไม่แสดง ราคาสินค้าที่เป็นราคาสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ได้

โดยในหน้ารายละเอียดสินค้า เว็บมาสเตอร์จะต้องเลือกใช้ราคาสินค้าแบบ "หลายระดับราคา" โดยเมื่อกำหนดราคาสินค้าสำหรับสมาชิกแล้ว ให้คลิกทำเครื่องหมายกาถูกที่หัวข้อ "กำหนดราคาสมาชิก" ด้วย

 

และถ้าเว็บมาสเตอร์ เลือกให้ แสดงราคาสมาชิกเมื่อไม่ได้ login ในหน้าตั้งค่าร้านค้าแล้ว ผู้ชมเว็บไซต์ทั่วไปก็จะมองเห็นตัวเลือกราคาสินค้าสำหรับสมาชิก แต่ไม่สามารถคลิกเลือกตัวเลือกราคานี้ได้ จนกว่าจะล็อกอินเป็นสมาชิกเว็บไซต์ค่ะ

 

 ตำแหน่งหมายเลข 4. ประเภทการเชื่อมโยง สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สามารถกำหนดการเชื่อมโยงของสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ละชนิดได้ว่า ต้องการให้มีการเชื่อมโยงถึงกัน ได้ 2 รูปแบบ คือ 

     -  เชื่อมโยงทางเดียว เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า B  แต่ถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองไม่การเชื่อมโยงมาที่สินค้า A 

     -  เชื่อมโยงสองทาง เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า B และถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองเห็นการเชื่อมโยงสินค้า A เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

โดยหลังจากเลือกประเภทการเชื่อมโยงสินค้าที่เกี่ยวข้องในหน้าตั้งค่าร้านค้าแล้วว็บมาสเตอร์สามารถแก้ไขสินค้าที่ต้องการ และกำหนดการเชื่อมโยงสินค้าที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าจัดการสินค้าค่ะ

 

 ตำแหน่งหมายเลข 5. ประเภทการเชื่อมโยง สินค้าที่ใกล้เคียง : สามารถกำหนดการเชื่อมโยงของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือคล้ายกับสินค้าที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนั้นได้ว่า ต้องการให้มีการเชื่อมโยงถึงกัน ได้ 2 รูปแบบ คือ 

     - เชื่อมโยงทางเดียว เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้า B  แต่ถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองไม่การเชื่อมโยงมาที่สินค้า A 

     - เชื่อมโยงสองทาง เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้า B และถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองเห็นการเชื่อมโยงสินค้า A เป็นสินค้าที่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ

โดยหลังจากเลือกประเภทการเชื่อมโยงสินค้าที่ใกล้เคียงในหน้าตั้งค่าร้านค้าแล้วว็บมาสเตอร์สามารถแก้ไขสินค้าที่ต้องการ และกำหนดการเชื่อมโยงสินค้าที่ใกล้เคียงได้ที่หน้าจัดการสินค้าค่ะ

 

การแสดงผลรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง และสินค้าใกล้เคียงบนหน้าเว็บไซต์

 

นอกจากนี้ เว็บมาสเตอร์สามารถเพิ่มประเภทการเชื่อมโยง โดยการสร้างประเภทการเชื่อมโยงสินค้า นอกเหนือจากสินค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าที่ใกล้เคียง เพิ่มเติมได้เองตามความต้องการ

 ดูรายละเอียด วิธีกำหนดสินค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าที่ใกล้เคียงในระบบ VelaCommerce เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 ตำแหน่งหมายเลข 6. จำนวนรายการแสดงประวัติการชมสินค้าหากเลือกเปิดใช้งาน จะปรากฎกล่องแสดงข้อมูลหน้าเว็บสินค้าล่าสุด ที่ผู้ชมคลิกชมก่อนหน้านี้ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดจำนวนรายการแสดงประวัติการชมสินค้าได้สูงสุด 20 รายการ

 

 

 ตำแหน่งหมายเลข 7. ระบบส่วนลด : เป็นการคิดส่วนลดให้