ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดการแบบฟอร์มรายการแจ้งโอนเงิน

เว็บมาสเตอร์สามารถสร้าง "แบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน" เพื่อให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์และชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งข้อมูลพร้อมส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างสะดวก โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
 

1. สร้างฟอร์มยืนยันการโอนเงิน

สามารถสร้างได้ที่ จัดการเมนูหลัก หรือ จัดการเมนูย่อย โดยที่หัวข้อ เพิ่ม - เลือกรูปแบบของลิงก์ ให้เลือกชนิดเมนู เป็น "สร้างลิงก์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน" และคลิก "เพิ่ม" จากนั้นจะเข้าสู่หน้าให้ตั้งชื่อเมนูนี้ แล้วกดบันทึกค่ะ


 

ตัวอย่างการแสดงผลหน้ายืนยันการโอนเงิน บนหน้าเว็บไซต์จริง

 

 

 2. การแก้ไขแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน

 กรณีที่เว็บมาสเตอร์ต้องการ เพิ่ม แก้ไข หรือลบช่องสำหรับรับข้อมูล ในแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน สามารถทำได้โดยไปที่เมนู "ระบบเสริม" จากนั้นคลิก "แบบฟอร์ม"

ซึ่งภายใต้แท็บหลัก "แบบฟอร์ม" จะประกอบด้วยแท็บย่อย 3 แท็บ ให้คุณคลิกที่แท็บ "ตั้งค่าแบบฟอร์มสินค้า" และจะพบฟอร์มที่ชื่อว่า "Transfer Form" ซึ่งก็คือแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเมนูหลักหรือเมนูย่อยประเภท "สร้างลิงก์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน" นั่นเองค่ะ

โดยที่แบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน จะมีเครื่องมีอสำหรับจัดการแก้ไขฟอร์ม ดังนี้ค่ะ

  • สัญลักษณ์  (เพิ่มฟิลด์) คลิกเพื่อเพิ่มช่องรับข้อมูลประเภทต่างๆ
     
  • สัญลักษณ์  (แก้ไขฟอร์ม) คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเปลี่ยนชื่อฟอร์ม
     
  • สัญลักษณ์ (ลบฟอร์ม / ลบฟิลด์) คลิกเพื่อลบแบบฟอร์มทั้งชุด หรือลบฟิลด์บางช่องที่ไม่ต้องการให้แสดงผลในแบบฟอร์ม (ควรลบด้วยความระมัดระวังนะคะ)

 
ตัวอย่างการเพิ่มฟิลด์ เพื่อสร้างช่องรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกสัญลักษณ์  (เพิ่มฟิลด์)

 
จะเข้าสู่หน้าสำหรับเลือกประเภทฟิลด์ที่ต้องการเพิ่ม โดยรูปแบบของช่องกรอกข้อมูลตัวเลือกย่อย มีรายละเอียดดังนี้

 - Textbox หมายถึง ช่องกรอกตัวอักษรบรรทัดเดียว เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
 - Email หมายถึง ช่องกรอกข้อมูลที่เป็นอีเมล
 - Textarea หมายถึง ช่องกรอกตัวอักษรหลายบรรทัด เช่น ที่อยู่ เป็นต้น
 - Hidden หมายถึง ไม่แสดงช่องนั้นในหน้า แต่จะใช้ในการส่งค่าไปด้วย เช่น รหัสของสินค้า รหัสของบทความ
 - Radio Button หมายถึง ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ค่าเดียว
 - Checkbox หมายถึง ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งค่า
 - Listbox หมายถึง รายการที่แสดงให้ผู้ใช้เลือกได้แบบ Drop Down
 - All Country หมายถึง ตัวเลือกรายชื่อประเทศทั้งหมด
 - State (USA) หมายถึง ตัวเลือกรายชื่อเมืองทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 - Province (Thailand) หมายถึง ตัวเลือกรายชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 - Date หมายถึง ตัวเลือกวันที่ เดือน ปี
 - Date Time หมายถึง ตัวเลือกวันที่ เดือน ปีและเวลา
 - Upload Image หมายถึง ช่องสำหรับให้ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์รูปภาพมาในแบบฟอร์มได้ โดยภาพจะต้องมีนามสกุล .jpg , jpeg , gif , png มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB หรือ ความกว้างและความสูง ไม่เกิน 5,000 x 5,000 pixels 

เมื่อเลือกฟิลด์ และใส่คำอธิบายหัวข้อของฟิลด์เรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก

 
ตัวอย่างการแสดงผลแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน เมื่อเพิ่มฟิลด์ ชนิด Upload Image ให้ผู้ใช้สามารถแนบรูป เช่น สลิปการชำระเงิน ผ่านแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ได้

 
 

3. วิธีตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน

เว็บมาสเตอร์สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่กรอกแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงินได้ โดยไปที่เมนู "ระบบเสริม" จากนั้นคลิกเมนู "ข้อมูลการสั่งซื้อ"


เมื่อปรากฎหน้าต่าง "รายการสั่งซื้อ" ให้คลิกที่แท็บ "รายการแจ้งโอนเงิน" จะปรากฎข้อมูลที่มาจากการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน โดยเว็บมาสเตอร์สามารถคลิกที่ "หมายเลขการสั่งซื้อ" ของรายการที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้


จะเข้าสู่หน้า รายละเอียดการแจ้งโอนเงิน โดยในหน้านี้จะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่

ตำแหน่งหมายเลข 1 หมายเลขการติดต่อ ซึ่งเป็นหมายเลขการสั่งซื้อที่ผู้กรอกฟอร์มระบุเข้ามา

ตำแหน่งหมายเลข 2 สถานะรายการ เมื่อมีรายการแจ้งโอนเงินจากลูกค้าที่กรอกเข้ามาใหม่ บันทึกแต่ละรายการจะมีสถานะแจ้งว่า not approve (ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ) หากเว็บมาสเตอร์ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามียอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อนั้น ๆ เข้ามาจริง ก็สามารถคลิกเปลี่ยนสถานะรายการแจ้งโอนเงินดังกล่าวเป็น approve ได้

ตำแหน่งหมายเลข 3 ปุ่มย้อนกลับ คลิกเพื่อกลับไปยังหน้ารวมรายการสั่งซื้อ

ตำแหน่งหมายเลข 4 ปุ่มสั่งพิมพ์ เว็บมาสเตอร์สามารถสั่งพิมพ์รายการแจ้งโอนเงินได้

ตำแหน่งหมายเลข 5 ปุ่ม Export to Word สามารถ Export รายการแจ้งโอนเงิน ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล .dco โดยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพในไฟล์ .doc

ตำแหน่งหมายเลข 6 แสดงรายละเอียดรายการแจ้งโอนเงิน ที่ผู้ใช้กรอกมาจากหน้าแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งตัวอักษรและรูปภาพประกอบ


โดยถ้าเว็บมาสเตอร์เพิ่มฟิลด์รูปภาพในแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน และผู้ใช้มีการกรอกฟอร์มพร้อมแนบรูปประกอบ เว็บมาสเตอร์ก็สามาถคลิกดูรูปในหน้ารายละเอียดการแจ้งโอนเงินได้เลยค่ะ โดยระบบจะแสดงรูปภาพขนาดความกว้างไม่เกิน 400 Pixel และสามารถคลิกที่รูปเพื่อเปิด Pop Up รูปภาพขนาดใหญ่ขึ้นได้ (ภาพขนาดใหญ่นั้นจะโดน Resize จากภาพต้นฉบับที่ผู้ใช้แนบในฟอร์มมา ให้เหลือขนาดกว้าง,สูง ไม่เกิน 800 Pixel ค่ะ)

หมายเหตุ การเลือกให้ผู้ใช้อัพโหลดรูปภาพในแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงินได้นั้น รูปภาพที่ผู้ใช้อัพโหลดจะมีผลกับขนาดพื้นที่การใช้งานของเว็บไซต์ด้วยค่ะ


 
ระบบ VelaCommerce

วิธีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าบนสุด article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
วิธีแก้ไขสินค้า
วิธีแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับ (แทนปุ่มสั่งซื้อ) ในหน้ารายละเอียดสินค้า
วิธีเปลี่ยนรูปสินค้า
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
วิธีกำหนดการแสดงผลรูปภาพสินค้าขนาดต่าง ๆ article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมของสินค้า
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า
วิธีย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น
วิธีลบสินค้าและหมวดหมู่สินค้า article
แนะนำการใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในหน้าตะกร้าสินค้า และอีเมลที่ส่งถึงผู้สั่งซื้อ
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ รายการติดต่อกลับ และรายการแจ้งโอนเงิน
การตั้งค่าร้านค้า article
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า article
วิธีตั้งค่าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน Stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
กำหนดรูปแบบ ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
แบบฟอร์ม
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
ตั้งค่าแบบฟอร์มสินค้า
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อและรายงานแจ้งโอนเงิน
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)