ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีแก้ไขแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ใช้ในการรับข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ของเว็บไซต์ นอกจากเว็บมาสเตอร์จะให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลพื้นฐานตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนดได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มช่องรับข้อมูลในแบบฟอร์มได้เองอีกด้วย ทำให้ได้ข้อมูลสมาชิกที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และยังช่วยให้เว็บมาสเตอร์สามารถแยกประเภทของสมาชิกได้ตามความสนใจ เพื่อความสะดวกในการส่งข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ ๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
 

ตัวอย่างการแสดงผลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์ 

 

ขั้นตอนการแก้ไขแบบฟอร์มสมัครสมาชิก มีดังนี้

1. ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิกเมนู "ระบบสมาชิก"

 

2. หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "จัดการฟอร์มสมัครสมาชิก"

 

3. ปรากฎหน้าจัดการแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยเบื้องต้นระบบจะมีช่องรับข้อมูลเป็นมาตรฐานที่ผู้สมัครสมาชิกจำเป็นต้องกรอกไว้ให้แล้ว ข้อมูลในส่วนนี้จะไม่สามารถลบได้ แต่ทางเว็บมาสเตอร์สามารถเรียงลำดับของข้อมูลได้

โดยใส่เลขลำดับที่ด้านขวาของช่องฟอร์มและคลิกปุ่ม เปลี่ยนลำดับ โดยช่องที่มีเลขจำนวนมากกว่าจะแสดงผลด้านบนและเรียงลำดับตามจำนวนที่น้อยกว่าลงมาเรื่อย ๆ 

 

4. หากต้องการเพิ่มช่องรับข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก  สามารถทำไดโดยคลิกปุ่ม "เพิ่มฟอร์ม" 

 

5. จากนั่นจะมีส่วนจัดการฟอร์มอิสระสำหรับสมัครสมาชิก ดังนี้

 

ตำแหน่งหมายเลข 1 เลือกประเภทแบบฟอร์ม จะมีตัวเลือกการแสดงผลให้เลือกใช้ได้ 11 รูปแบบด้วยกันคือ 

   - Textbox คือ ช่องกรอกตัวอักษรบรรทัดเดียว เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

   - Password คือ ช่องกรอกตัวอักษรบรรทัดเดียว ที่ไม่แสดงตัวอักษรให้เห็น เช่น รหัสผ่าน รหัสยืนยัน เป็นต้น

   - Email คือ ช่องกรอกข้อมูลที่เป็นอีเมล

   - Textarea คือ ช่องกรอกตัวอักษรหลายบรรทัด เช่น ที่อยู่ เป็นต้น

   - Hidden คือ การเพิ่มหัวข้อที่จะไม่แสดงช่องใด ๆ ในหน้าเว็บไซต์ แต่จะใช้ในการส่งค่าเมื่อมีผู้กรอกฟอร์ม เช่น รหัสของสินค้า รหัสของบทความ เพื่อแจ้งให้เว็บมาสเตอร์ทราบว่าผู้ชมกรอกแบบฟอร์มใดมา

   - Radio Button คือ ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงค่าเดียว

   - Checkbox คือ ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากว่าหนึ่งค่า

   - Listbox คือ รายการที่แสดงให้ผู้ใช้เลือก

   - All Country คือ รายชื่อประเทศทั้งหมด

   - State (USA) คือ รายชื่อเมืองทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

   - Province (Thailand) คือ รายชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย

   - Date คือ แสดงตัวเลือกวันที่


ตำแหน่งหมายเลข 2
 กำหนดคำอธิบายตามของช่องแบบฟอร์ม
ตามต้องการ  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก (ตามตำแหน่งหมายเลข 2 ในภาพด้านล่าง)


ตำแหน่งหมายเลข 3 เลือกการแสดงผลของช่องแบบฟอร์ม
 หลังจากที่เว็บมาสเตอร์เพิ่มช่องฟอร์มนี้ และผู้ชมกรอกฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์ตามปกติในครั้งแรกไปแล้ว เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดให้สมาชิกสามารถแก้ไขหรือไม่ให้แก้ไขข้อมูลในช่องฟอร์มที่เพิ่มไป (จากส่วน แก้ไขรายละเอียดของสมาชิก) ตามตัวเลือก 3 รูปแบบ ดังนี้

สมาชิกสามารถมองเห็นและแก้ไขได้ คือ สมาชิกจะสามารถแก้ไขข้อมูลในช่องฟอร์มนี้ได้ตามปกติ

สมาชิกสามารถมองเห็นแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ คือ สมาชิกจะมองเห็นข้อมูล แต่ไม่สามารถคลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่องฟอร์มได้

สมาชิกไม่สามารถมองเห็นได้ คือ สมาชิกจะเห็นช่องฟอร์มนี้แค่ครั้งแรก ตอนที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น แต่จะไม่เห็นหัวข้อนี้ ในหน้าแก้ไขรายละเอียดของสมาชิกอีกเลย อาจใช้กับข้อมูล เช่น วันที่ลูกค้ากรอกฟอร์มสมัครสมาชิก เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดการแสดงผลของช่องแบบฟอร์มเป็นแบบใดก็ตาม สำหรับเว็บมาสเตอร์ จะสามารถมองเห็นข้อมูลของสมาชิกและแก้ไขได้ในทุกรูปแบบค่ะ


ตำแหน่งหมายเลข 4
คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

6. หลังจากนั้น ระบบจะแจ้งว่า "ระบบทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับสู่หน้า ระบบสมาชิก" ให้คลิกกลับสู่หน้าระบบสมาชิก

 

ตัวอย่างการแสดงผลแบบฟอร์มที่มีการเพิ่มช่องรับข้อมูล (ฟิลด์) ที่ชื่อ "จังหวัด" ซึ่งฟิลด์ที่เพิ่มมาใหม่นี้จะสามารถสลับลำดับการแสดงผลได้ และลบทิ้งได้

 

ตัวอย่างการแสดงผลฟอร์มสมัครสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์จริง (สามารถสร้างลิงก์มายังหน้าแบบฟอร์มสมัครสมาชิกได้จากทั้งเมนูหลักด้านบน และเมนูย่อยด้านข้าง)นอกจากนี้ สำหรับเว็บไซต์ในระบบ VelaClassic แพ็กเกจ Commerce (หรือมีระบบ VelaCommerce ในเว็บไซต์) สามารถอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มีการล็อกอินแล้วสั่งซื้อสินค้าให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าและที่อยู่ในการออกใบเสร็จอีกครั้ง เนื่องจากระบบจะแสดงผลข้อมูลของสมาชิกในแบบฟอร์ม Checkout ให้อัตโนมัติค่ะ 

ด้วยเงื่อนไขง่าย ๆ คือ จะต้องสร้างช่องรับข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกและแบบฟอร์มในหน้า Checkout ให้มีชื่อหัวข้อที่เหมือนกัน เช่น หากมีการเพิ่มช่องฟอร์มให้กรอกข้อมูล "จังหวัด" ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ก็ต้องตรวจสอบในแบบฟอร์มหน้า Checkout ว่ามีช่องฟอร์มที่ชื่อ "จังหวัด" เหมือนกันหรือไม่ หากมีหัวข้อที่ชื่อเหมือนกัน ระบบก็จะดึงข้อมูลสมาชิกมาใส่ในแบบฟอร์ม Checkout ช่อง "จังหวัด" ได้ทันทีค่ะ

สามารถ ดูรายละเอียด วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ

 
ระบบสมาชิก

สร้างฐานลูกค้าออนไลน์อย่างมั่นคงได้ง่ายๆ ด้วย "ระบบสมาชิก"
วิธีตั้งค่าระบบสมาชิกพื้นฐาน
วิธียืนยันการเป็นสมาชิกเว็บไซต์โดยเว็บมาสเตอร์ และจัดการข้อความอีเมลยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บไซต์
วิธีแสดงแบบฟอร์ม Log In สำหรับสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์
วิธีเพิ่มกลุ่มสมาชิกใหม่
วิธีแก้ไขกลุ่มสมาชิก
วิธีลบกลุ่มสมาชิก
วิธีเพิ่มสมาชิกใหม่ (โดยเว็บมาสเตอร์)
วิธีค้นหาสมาชิก
วิธีแก้ไขข้อมูลสมาชิก (โดยเว็บมาสเตอร์)
วิธีดูรายละเอียดสมาชิกในกลุ่มและส่งออกรายชื่อในรูปแบบไฟล์เอกสาร
วิธีย้ายสมาชิกไปยังกลุ่มสมาชิกใหม่
วิธีลบสมาชิก
วิธีปิดการรับสมัครสมาชิก
วิธีแสดงชื่อสมาชิกใหม่ ที่เมนูย่อยด้านข้าง
วิธีการแสดงข้อมูลสมาชิกที่กำลังล็อกอิน ที่เมนูย่อยด้านข้าง
วิธีล็อคเมนูหรือบทความ ให้เฉพาะสมาชิกเข้าถึงได้เท่านั้น