ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีกำหนดส่วนลดแยกแต่ละสินค้าแบบ ราคาปกติ ราคาพิเศษ ในระบบ Vela Commerce

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้แนะนำวิธีกำหนดส่วนลดของสินค้าทั้งเว็บไซต์ใน ระบบ Vela Commerce มาแล้วนั้นในวันนี้ Tips & Tricks จะขอแนะนำวิธีกำหนดส่วนลดของสินค้าในระบบ Vela Commerce เพิ่มเติม ซึ่งก็คือ วิธีกำหนดส่วนลดแยกแต่ละสินค้าแบบ ราคาปกติ ราคาพิเศษ ในระบบ Vela Commerce เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเว็บไซต์ ที่ต้องการให้ส่วนลดกับลูกค้า หรือ จัดโปรโมชัน ต่างๆ ให้กับเว็บไซต์ที่ใช้ระบบ Vela Commerce มากยิ่งขึ้น ซึ่งปกติแล้ว เราจะสามารถจัดการกับส่วนลดได้ที่หน้าจัดการสินค้า ซึ่งในส่วนของ หน้าจัดการสินค้า จะมีเมนูแสดง ทั้ง 3 ประเภทราคา คือ
1. ราคาปกติ ราคาพิเศษ
2. ราคาแบบหลายระดับราคา
3. ราคาแบบ step price
แต่ในวันนี้เราจะขอแนะนำรูปแบบที่หนึ่ง ซึ่งก็คือ ราคาปกติ ราคาพิเศษ ค่ะ
 

1. Log in เข้าส่วนสมาชิก คลิกเลือก ระบบ Vela Commerce

 

 

2. คลิก เลือกแท็บ ตั้งค่าร้านค้า จากนั้นไปที่ระบบส่วนลด คลิก เลือกใช้ระบบส่วนลดแยกแต่ละสินค้าและคลิก ตกลง ค่ะ
 

 

3. สำหรับการลดราคาแบบแยกแต่ละสินค้า สามารถจัดการกับส่วนลดได้ที่หน้า จัดการสินค้า โดยเลือกจัดการสินค้า ==>> เลือกหมวดสินค้าที่ต้องการใช้ส่วนลด ==>> คลิกแก้ไขสินค้า


 

4. สำหรับที่หน้าจัดการสินค้า จะมีเมนูสำหรับการจัดการส่วนลดแสดง ซึ่งจะมีเมนูแสดง ทั้ง 3 ประเภทราคา คือ ราคาปกติ ราคาพิเศษ,ราคาแบบหลายระดับราคา, ราคาแบบ step price ให้เลือกประเภท ราคาปกติ ราคาพิเศษ ค่ะ

 

 

 5. สำหรับการจัดการส่วนลดแบบแยกแต่ละสินค้าก็แบ่งออกเป็น ลดแบบเปอร์เซนต์ของราคา และลดแบบจำนวนเงินต่อหน่วย เช่นเดียวกับการลดทั้งเว็บ แล้วเลือกรูปแบบการลด และกำหนดค่าส่วนลด ค่ะ

รายละเอียดรูปแบบการลด

    - ลดแบบเปอร์เซนต์ของราคา เป็นการลดโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา 150 บาท ลด 5 เปอร์เซ็น เหลือ 142.50 บาท

    - ลดแบบจำนวนเงินต่อหน่วย เป็นการลดราคาตามจำนวนเงินที่บันทึก โดยนำราคาที่ลดไปหักออกจากราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา 150 บาท ลด 5 บาท เหลือ 145 บาท

สำหรับการจัดการส่วนลดแบบเปอร์เซนต์ของราคา มีขั้นตอนดังนี้
==>> ลดแบบเปอร์เซนต์ของราคา
==>> เปอร์เซนต์ที่ลด กรอกตัวเลขที่ต้องการลด
==>> ตกลง


 

 

                             

 

 สำหรับการจัดการส่วนลดแบบจำนวนเงินต่อหน่วย มีขั้นตอนดังนี้
==>> ลดแบบจำนวนเงินต่อหน่วย
==>> ราคาที่ลด กรอกตัวเลขที่ต้องการลด
==>> ตกลง


 

 

                          6. การแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์
   - สำหรับการแสดงผลส่วนลดและ ราคาหลังหักส่วนลดนั้น จะแสดงผลต่อจากราคาของสินค้า
   - สำหรับการคิดส่วนลดนั้น จะนำราคาพิเศษมาคำนวณ เพื่อหาราคาหลังจากหักส่วนลด แต่ถ้าสินค้านั้นไม่มีราคาพิเศษ จะนำราคาปกติมาคำนวณแทน


 

 ระบบส่วนลดแยกแต่ละสินค้า แบบจำนวนเงินต่อหน่วย


 

 

 ระบบส่วนลดแยกแต่ละสินค้า  แบบเปอร์เซ็นต์ของราคา


 
 

30  Aug 2009
Porntiwa  Kheannok
www.ReadyPlanet.com
 
ระบบเสริม

ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสเข้าหน้าส่วนสมาชิกควรทำอย่างไร
การใส่อีเมล์แบบแนบไฟล์อย่างรวดเร็วด้วย Outlook Express
กำหนดระบบคำนวณภาษีของสินค้าใน Vela Commerce
วิธีกำหนดระดับราคาสินค้าแบบ Step Price ในระบบ Vela Commerce
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น ระบบ Stock สินค้า
วิธีใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีการตั้งค่า Forward mail
วิธีการตั้ง POP MAIL
การสั่ง Forward email บน Outlook Express
การตั้งค่า Identities ในกรณีที่เช็คอีเมลหลาย Account ในเครื่องเดียว
วิธีแสดงรายละเอียดชื่อบัญชีธนาคารโดยระบบ Vela commerce article
ข้อสังเกตุในการตั้งค่า Outlook Express ว่าถูกต้องหรือไม่
เทคนิคการใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าในระบบ Vela Commerce article
การผูกลิงค์ ข้อมูลสินค้า
วิธีกำหนดราคาสินค้าสำหรับสมาชิกในระบบ Vela Commerce
เทคนิคการลิงค์ภาพไปยังหมวดหมู่สินค้าในระบบ VELA
วิธีสร้างแบบฟอร์มตัวเลือกย่อยสินค้าในระบบ Vela Commerce
วิธีสร้างลิงค์ไปยังแบบฟอร์มตรวจสอบสถานะสินค้า
วิธีสร้างลิงค์ไปยังแบบฟอร์มแจ้งการชำระสินค้า
เทคนิคตั้งค่าวิธีการชำระเงิน article
แนะนำลูกเล่นระบบVELA COMMERCE
วิธีเพิ่ม Meta Description และ Meta Keyword ให้สินค้าในระบบ Vela Commerce
ลูกเล่นระบบ Vela Commerce series 2
ลูกเล่นระบบ Vela Commerce series 3
วิธีกำหนดสินค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าที่ใกล้เคียงในระบบ Vela Commerce
อีก 1 ระบบชำระเงินออนไลน์แบบ PaySbuy
เทคนิคการสร้าง Multi Pulldown Menu ที่เมนูหลักและเมนูย่อย
วิธีกำหนดประวัติการเข้าชมสินค้าในระบบ Vela Commerce
วิธีกำหนดส่วนลดของสินค้าทั้งเว็บไซต์ในระบบ Vela Commerce
วีธีกำหนดราคาสินค้าที่เป็นราคาสำหรับสมาชิกให้แสดงเฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น
วิธีใส่ค่า Static URL ที่ระบบ Vela Commerce
วิธีการสร้างเมนู Pulldown ของสินค้าในระบบ vela commerce ที่เมนูย่อยและเมนูหลัก
วิธีกำหนดระบบราคาหลายระดับราคา (Multiple Price)
วิธีการกำหนดภาพลายน้ำในระบบอัลบั้มรูป
วิธีกำหนดส่วนลดแยกแต่ละสินค้าแบบหลายระดับราคาในระบบ Vela Commerce
วิธีกำหนดส่วนลดแยกแต่ละสินค้าเลือกใช้ราคาแบบ Step Price ในระบบ Vela Commerce
วิธีการเพิ่มข้อความ Alternate Text ของรูปสินค้าหลักและรูปสินค้าเสริมในระบบ Vela Commerce
วิธีเลือกแสดงรายงานการสั่งซื้อสินค้าที่ ระบบ Vela Commerce
วิธีการเพิ่มข้อความ Alternate Text ของหมวดหมู่สินค้าระบบ Velacommerce หากมีการเลือกใช้ภาพแทนหัวคอลัมน์และภาพประกอบหมวดหมู่
วิธีเพิ่มรูปสินค้าที่ระบบ Vela Commerce
การเลือกใช้ระบบ custom field ตามหมวดหมู่สินค้า
การเลือกใช้ระบบ custom field ทั้งระบบ
การตั้งค่า SMTP ในระบบ Vela Commerce เพื่อใช้ในการส่งอีเมล
วิธีเลือกใช้ฟอร์มติดต่อกลับที่ระบบ vela commerce
ต้องการให้คลิกที่ชื่อสินค้าแล้วเจอรายละเอียดสินค้าต้องทำยังไงบ้างค่ะ
การแสดงสินค้าในระบบ Vela commerce มีกี่รูปแบบ
หากรายการสินค้าในระบบ Vela commerce มีราคาที่แตกต่างกันควรทำอย่างไร
รูปแบบของปุ่มสั่งซื้อในระบบ Vela commerce ไม่ตรงกับสินค้าจะทำยังไงดี
ได้ทำการสมัครระบบชำระเงินกับทาง PaySbuy แล้วแต่ทำไมถึงไม่มีให้กรอกเลขที่บัตรเครดิต
แล้วลูกค้าจะทราบได้อย่างไร ว่า Webmaster ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าแล้ว
มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ Webmaster รู้ว่ามีการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์
วิธีการสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกในหน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดหน่วยสินค้าในระบบ Vela Commerce
วิธีการเพิ่มสินค้าในหมวดหมู่พิเศษของ Vela Commerce
เทคนิคการลบรายการสินค้า ในระบบ Vela Commerce article
เทคนิคการคัดลอกสินค้า ในระบบ Vela Commerce article
วิธีสร้างฟอร์มสั่งซื้อ ที่ให้ลูกค้ากรอกราคาเอง article