ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การตั้งค่าร้านค้า article


ตั้งค่าร้านค้า
เป็นเมนูที่ช่วยให้เว็บมาสเตอร์สามารถปรับแต่งการแสดงผลและกำหนดการทำงานของระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce เพิ่มเติม  ได้แก่

สินค้า : ตั้งค่าการแสดงผลสินค้า

ปุ่มและไอคอนต่าง ๆ : เช่น ปุ่มสั่งซื้อ ปุ่มที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้า แถบแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ เป็นต้น

ตั้งค่าภาษี : เปิด/ปิด การใช้งานระบบคำนวณภาษีในราคาสินค้า

ตั้งค่าการจัดส่ง : กำหนดรูปแบบค่าขนส่งต่าง ๆ ตามต้องการ

รายการสั่งซื้อ : ตั้งค่า แสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ กำหนดสถานะรายการสั่งซื้อต่าง ๆ เองตามต้องการ

ตั้งค่าการส่งอีเมล SMTP 

ตั้งค่าอีเมลร้านค้า

อื่น ๆ : กำหนดคำนิยามในการแสดงหัวข้อรายละเอียดสินค้าตามต้องการ

 

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าตั้งค่าร้านค้า ไปที่เมนู "ระบบเสริม" คลิก "ตั้งค่าร้านค้า"


 

จากนั้นระบบแสดง หน้าตั้งค้าร้านค้า จะแสดงแท็บเมนูสำหรับจัดการทั้งหมด 8 แท็บ ดังต่อไปนี้

 

 1. แท็บสินค้า เป็นแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในร้านค้า ดังนี้

 

  ตำแหน่งหมายเลข 1. หน่วยของสินค้า : เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดหน่วยของสินค้าในร้านค้าได้ 2 รูปแบบ คือ

     - แสดงหน่วยสินค้าเหมือนกันทั้งหมด หมายถึง สามารถกำหนดหน่วยสินค้าครั้งเดียวมีผลให้ทุกรายการสินค้า ซึ่งระบบจะแสดงหน่วยของสินค้าเหมือนกันทั้งหมด

     - แสดงหน่วยสินค้าแยกของแต่ละสินค้า หมายถึง สามารถกำหนดหน่วยสินค้าได้หลายชื่อแตกต่างกันตามรูปแบบสินค้าที่มีอยู่ ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดหน่วยของสินค้า ที่หน้าแก้ไขรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นได้เลยค่ะ

 

ตัวอย่างการตั้งค่าหน่วยของสินค้าในส่วนตั้งค่าร้านค้า

 

ตัวอย่างการแสดงผลหน่วยสินค้า ในหน้าเว็บไซต์จริง

 

 ตำแหน่งหมายเลข 2. ระบบ stock : สามารถกำหนดจำนวนสินค้าแต่ละชนิดที่จะขายได้ เช่วยในการตรวจสอบและทำให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่มีอยู่ใน Stock จำนวนสินค้าที่ขายไปแล้ว และจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ใน stock

ซึ่งกรณีที่เปิดใช้งานระบบ Stock แล้ว จะมีตัวเลือกสำหรับตั้งค่าเพิ่มเติม แสดงผลอีก 2 หัวข้อ ได้แก่

 สั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน stock : เว็บมาสเตอร์กำหนดได้ว่า หากสินค้าชิ้นที่ถูกคลิกสั่งซื้อจนหมด stock แล้ว จะอนุญาตให้ลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นบนหน้าเว็บไซต์ได้หรือไม่ได้ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 แสดงจำนวนสินค้าใน Stock บนหน้าเว็บไซต์ : สามารถตั้งค่าให้ระบบแสดงจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่มีอยู่ในสต็อกสินค้าบนหน้าเว็บไซต์  เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าทราบถึงจำนวนสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 3. แสดงราคาสมาชิกเมื่อไม่ได้ login : สามารถกำหนดการ แสดง/ไม่แสดง ราคาสินค้าที่เป็นราคาสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ได้

โดยในหน้ารายละเอียดสินค้า เว็บมาสเตอร์จะต้องเลือกใช้ราคาสินค้าแบบ "หลายระดับราคา" โดยเมื่อกำหนดราคาสินค้าสำหรับสมาชิกแล้ว ให้คลิกทำเครื่องหมายกาถูกที่หัวข้อ "กำหนดราคาสมาชิก" ด้วย

 

และถ้าเว็บมาสเตอร์ เลือกให้ แสดงราคาสมาชิกเมื่อไม่ได้ login ในหน้าตั้งค่าร้านค้าแล้ว ผู้ชมเว็บไซต์ทั่วไปก็จะมองเห็นตัวเลือกราคาสินค้าสำหรับสมาชิก แต่ไม่สามารถคลิกเลือกตัวเลือกราคานี้ได้ จนกว่าจะล็อกอินเป็นสมาชิกเว็บไซต์ค่ะ

 

 ตำแหน่งหมายเลข 4. ประเภทการเชื่อมโยง สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สามารถกำหนดการเชื่อมโยงของสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ละชนิดได้ว่า ต้องการให้มีการเชื่อมโยงถึงกัน ได้ 2 รูปแบบ คือ 

     -  เชื่อมโยงทางเดียว เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า B  แต่ถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองไม่การเชื่อมโยงมาที่สินค้า A 

     -  เชื่อมโยงสองทาง เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า B และถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองเห็นการเชื่อมโยงสินค้า A เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

โดยหลังจากเลือกประเภทการเชื่อมโยงสินค้าที่เกี่ยวข้องในหน้าตั้งค่าร้านค้าแล้วว็บมาสเตอร์สามารถแก้ไขสินค้าที่ต้องการ และกำหนดการเชื่อมโยงสินค้าที่เกี่ยวข้องได้ที่หน้าจัดการสินค้าค่ะ

 

 ตำแหน่งหมายเลข 5. ประเภทการเชื่อมโยง สินค้าที่ใกล้เคียง : สามารถกำหนดการเชื่อมโยงของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือคล้ายกับสินค้าที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนั้นได้ว่า ต้องการให้มีการเชื่อมโยงถึงกัน ได้ 2 รูปแบบ คือ 

     - เชื่อมโยงทางเดียว เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้า B  แต่ถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองไม่การเชื่อมโยงมาที่สินค้า A 

     - เชื่อมโยงสองทาง เช่น เลือกให้สินค้า A เชื่อมโยงเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้า B และถ้าเข้าดูหน้า สินค้า B จะมองเห็นการเชื่อมโยงสินค้า A เป็นสินค้าที่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ

โดยหลังจากเลือกประเภทการเชื่อมโยงสินค้าที่ใกล้เคียงในหน้าตั้งค่าร้านค้าแล้วว็บมาสเตอร์สามารถแก้ไขสินค้าที่ต้องการ และกำหนดการเชื่อมโยงสินค้าที่ใกล้เคียงได้ที่หน้าจัดการสินค้าค่ะ

 

การแสดงผลรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง และสินค้าใกล้เคียงบนหน้าเว็บไซต์

 

นอกจากนี้ เว็บมาสเตอร์สามารถเพิ่มประเภทการเชื่อมโยง โดยการสร้างประเภทการเชื่อมโยงสินค้า นอกเหนือจากสินค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าที่ใกล้เคียง เพิ่มเติมได้เองตามความต้องการ

 ดูรายละเอียด วิธีกำหนดสินค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าที่ใกล้เคียงในระบบ VelaCommerce เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 ตำแหน่งหมายเลข 6. จำนวนรายการแสดงประวัติการชมสินค้าหากเลือกเปิดใช้งาน จะปรากฎกล่องแสดงข้อมูลหน้าเว็บสินค้าล่าสุด ที่ผู้ชมคลิกชมก่อนหน้านี้ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดจำนวนรายการแสดงประวัติการชมสินค้าได้สูงสุด 20 รายการ

 

 

 ตำแหน่งหมายเลข 7. ระบบส่วนลด : เป็นการคิดส่วนลดให้กับ สินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์โดยจะแสดง ราคาส่วนลด และราคาสินค้า หลังหักส่วนลดแล้ว โดยการคิดส่วนลดจะแยกเป็น ลดแบบ จำนวนเงินต่อหน่วย กับ ลดแบบเปอร์เซนต์ของราคาสินค้า

     - ลดแบบจำนวนเงินต่อหน่วย เป็นการลดราคาตามจำนวนเงินที่บันทึก โดยนำราคาที่ลด ไปหัก ออกจากราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา 500 บาท ลด 20 บาท เหลือ 480 บาท

     - ลดแบบเปอร์เซนต์ของราคา เป็นการลดโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ของราคาสินค้า เช่น สินค้าราคา 500 บาท ลด 20 เปอร์เซนต์ เหลือ 400 บาท

 

ดูรายละเอียด ะบบสร้างส่วนลดให้สินค้าในระบบ VelaCommerce เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 ตำแหน่งหมายเลข 8. ระบบ custom field : ระบบ custom field เป็นการเพิ่มฟิลด์หรือหัวข้ออธิบายรายละเอียดสินค้าตามความต้องการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเว็บไซต์ ที่ต้องการมีฟิลด์นำเสนอข้อมูลที่นอกเหนือไปจากที่ระบบกำหนดมาให้ โดยสามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบ

     - ใช้ระบบ custom field ทั้งระบบ : สามารถกำหนดฟิลด์ใหม่นี้ ที่หน้าตั้งค่าร้านค้าได้โดยตรง และฟิลด์ที่เพิ่มก็จะแสดงผลในหน้าเพิ่มสินค้าหรือแก้ไขสินค้าให้อัตโนมัติ

     - ใช้ระบบ custom field ตามหมวดหมู่สินค้า หากเลือกใช้รูปแบบนี้ เว็บมาสเตอร์จะสามารถกำหนดฟิลด์ได้ที่หน้า "แก้ไขหมวดหมู่สินค้า" ที่ต้องการ และฟิลด์ที่เพิ่มก็จะแสดงผลในหน้าเพิ่มสินค้าหรือแก้ไขสินค้าให้อัตโนมัติ

(อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 9. การกำหนดภาพลายน้ำ : คือ การแสดงตัวอักษรซ้อนทับไปบนรูปภาพสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce เพื่อป้องกันผู้อื่นนำภาพไปใช้งานในทางอื่น โดยเว็บมาสเตอร์สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ หรือข้อความอื่น ๆ ได้ตามความต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดการแสดงผลของขนาดอักษร สีตัวอักษร สีเงาอักษร ตำแหน่งตัวอักษรแนวนอนและแนวตั้งได้อีกด้วย 

โดยการกำหนดภาพลายน้ำบนรูปสินค้า  สามารถเลือกกำหนดภาพลายน้ำตามหมวดหมู่บางหมวดหมู่ หรือจะกำหนดภาพลายน้ำใหักับรูปสินค้าทั้งระบบได้ค่ะ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 10. กำหนดขนาดรูปภาพหลักของสินค้า : สามารถกำหนดขนาดรูปภาพสินค้า ซึ่งจะมี 3 ขนาดให้กำหนด คือ ขนาด S, M และ L

     - ขนาด S สำหรับการแสดงที่หน้าเว็บไซต์ จะแสดงในส่วนของ ประวัติสินค้า สินค้าใกล้เคียง สินค้าทดแทน และการเชื่อมโยงสินค้าที่ลูกค้าสร้างขึ้นมา สำหรับส่วน member area จะแสดงในหน้ารายการสินค้า(คลิกที่หมวดหมู่แล้วจะมีรายการสินค้าในหมวดหมู่นั้นๆแสดงด้านล่าง)

     - ขนาด M สำหรับหน้าเว็บไซต์ แสดงที่หน้ารวมสินค้า และหน้าผลลัพธ์ของการค้นหาสินค้า

     - ขนาด L สำหรับหน้าเว็บไซต์ แสดงที่หน้ารายละเอียดสินค้า ส่วนใน member area จะแสดงในหน้า อัพโหลดรูปสินค้า

(อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 11. Resize รูปภาพหลักของสินค้า : เป็นเครื่องมือให้คลิกเลือก เมื่อมีการกำหนดรูปภาพหลักของสินค้าใหม่ ระบบจะทำการย่อขนาดรูปภาพหลักของสินค้าใหม่

 

 ตำแหน่งหมายเลข 12. กำหนดขนาดรูปภาพเสริมของสินค้า : เป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดขนาดรูปภาพเสริมของสินค้า (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 13. resize รูปภาพเสริมของสินค้า : เป็นเครื่องมือให้คลิกเลือก เมื่อมีการกำหนดรูปภาพเสริมของสินค้าใหม่ ระบบจะทำการย่อขนาดรูปภาพเสริมใหม่

 

 ตำแหน่งหมายเลข 14. กำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวม : เป็นเครื่องมือที่เว็บมาสเตอร์สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลสินค้าในหน้ารวมสินค้าในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งมี 3 รูปแบบให้เลือก ได้แก่

1. List 

 

2. Table 

 

3. Thumb

 

และเลือกรูปแบบการเรียงลำดับ โดยมีให้เลือก 6 รูปแบบ ได้แก่

     - "1-10" คือ เรียงลำดับสินค้าที่มีเลขลำดับสินค้าน้อยสุด ไปยัง สินค้าที่มีเลขลำดับมากสุด
     - "10-1" คือ เรียงลำดับสินค้าที่มีเลขลำดับสินค้ามากสุด ไปยัง สินค้าที่มีเลขลำดับน้อยสุด
     - "A-Z" คือ เรียงลำดับสินค้าตามลำดับตัวอักษร จาก A ไป Z หรือจาก ก. ไป ฮ.
     - "Z-A" คือ เรียงลำดับสินค้าตามลำดับตัวอักษร จาก Z ไป A หรือจาก ฮ. ไป ก.
     - "฿1-฿10" คือ เรียงลำดับสินค้าที่มีราคาน้อยสุด ไปยัง สินค้าที่มีราคามากสุด
     - "฿10-฿1" คือ เรียงลำดับสินค้าที่มีราคามากสุด ไปยัง สินค้าที่มีราคาน้อยสุด


ดูรายละเอียด วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า เพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 ตำแหน่งหมายเลข 15. กำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดง(ต่อหน้า) : เป็นเครื่องมือกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงผลในหน้ารวมสินค้าต่อ 1 หน้าได้ตามต้องการ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 16. กำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมสินค้า : เลือกการแสดงผลลำดับรูปภาพเสริมของสินค้า ให้แสดงผลเรียงลำดับจากภาพเก่าไปภาพใหม่  หรือเรียงลำดับจากภาพใหม่ไปภาพเก่าได้ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

  ตำแหน่งหมายเลข 17. คลิกบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าร้านค้า

 


 

 2. แท็บปุ่มและไอคอน เป็นส่วนสำหรับกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับปุ่มต่าง ๆ ในระบบร้านค้าออนไลน์ ดังต่อไปนี้
 

     2.1. กำหนดการแสดงผลปุ่มสั่งซื้อและปุ่มติดต่อกลับ

 

 ตำแหน่งหมายเลข 1. แสดงปุ่มสั่งซื้อ (สำหรับหน้ารายละเอียดสินค้า) : สามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงปุ่มสั่งซื้อสำหรับหน้ารายละเอียดสินค้า มีให้เลือก

     แสดงเฉพาะด้านบน

     แสดงเฉพาะด้านล่าง

     แสดงทั้งด้านบนและด้านล่าง

     ไม่แสดงปุ่มสั่งซื้อ


ตัวอย่างการแสดงผลปุ่มสั่งซื้อในหน้ารายละเอียดสินค้าทั้งด้านบนและด้านล่าง
 

 

 ตำแหน่งหมายเลข 2. ใช้ภาพปุ่มสั่งซื้อที่กำหนดให้ : สามารถเลือกใช้ปุ่มสั่งซื้อที่ระบบมีให้ พิมพ์เป็นข้อความ หรือเลือกตัวเลือกสุดท้าย เพื่ออัพโหลดรูปภาพปุ่มสั่งซื้อที่สร้างเองได้

 

 ตำแหน่งหมายเลข 3. ใช้ปุ่มติดต่อกลับที่กำหนดให้ : สามารถเลือกใช้ปุ่มติดต่อกลับที่ระบบมีให้ หรือเลือกตัวเลือกสุดท้าย เพื่ออัพโหลดรูปภาพปุ่มติดต่อกลับที่สร้างเองได้

 

     2.2 กำหนดการแสดงผลปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ 

 

       ตำแหน่งหมายเลข 4. ปุ่มแสดงหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า) ได้แก่ ปุ่ม Continue Shopping , ปุ่ม Update , ปุ่ม Empty, และปุ่ม Checkout โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 2 กรณี ดังนี้

 กรณีที่ใช้ปุ่มของระบบ : สามารถคลิกเลือกรูปภาพปุ่มที่ต้องการ จากนั้น คลิกบันทึก (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 กรณีต้องการใช้เป็นปุ่มที่สร้างเอง : ให้คลิกเลือก "ใช้เป็นปุ่มที่สร้างเอง ==> คลิก Browser... ==> เลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ==> คลิก Open และคลิก บันทึก (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)


 

     2.3. การเลือก เปิด/ปิด รูปภาพการชำระเงิน

 

       ตำแหน่งหมายเลข 5. เปิด/ปิด รูปภาพการชำระเงิน หากเลือกเปิดการแสดงผลรูปภาพการชำระเงิน  ระบบจะแสดงผลรูปภาพอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้า ซึ่งรูปภาพเหล่านี้จะช่วยนำทางแก่ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าให้ทราบว่ากำลังทำรายการสั่งซื้อถึงขั้นตอนใดแล้ว 

ประกอบด้วยคำอธิบายภาพทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ เลือกสินค้า, ป้อนที่อยู่จัดส่ง, ชำระเงิน, และ จบขั้นตอนสั่งซื้อ โดยเบื้องต้นระบบมีชุดรูปภาพการชำระเงินให้เลือกใช้ได้ 2 รูปแบบด้วยกันค่ะ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

     2.4. ตั้งค่า เปิด/ปิด ข้อความอธิบาย

     ข้อความอธิบาย จะทำงานควบคู่กับระบบรูปภาพการชำระเงิน โดยข้อความอธิบายจะแสดงผลตำแหน่งใต้รูปภาพการชำระเงิน  ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่กำลังสั่งซื้อสินค้าเข้าใจกระบวนการและวิธีสั่งซื้อในแต่ละขั้นตอนมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถตั้งค่าการแสดงผลข้อความอธิบายได้ดังนี้

 

      ตำแหน่งหมายเลข 6. เปิด/ปิด ข้อความอธิบาย เลือกเปิดการใช้งาน หรือปิดการใช้งานข้อความอธิบาย

 

      ตำแหน่งหมายเลข 7. พื้นหลังข้อความอธิบาย สามารถเลือกสีพื้นหลังของข้อความอธิบายได้ 3 สี คือ สีขาว สีฟ้า และสีชมพู

 

      ตำแหน่งหมายเลข 8. ข้อความอธิบาย เว็บมาสเตอร์สามารถพิมพ์คำอธิบายแต่ละขั้นตอนของการทำรายการสั่งซื้อเพิ่มเติมในข้อความอธิบายทั้งหมด 4 หน้า ได้แก่  หน้าเลือกสินค้า, หน้าป้อนที่อยู่จัดส่ง/ใบเสร็จ, หน้าชำระเงิน, และ หน้าจบขั้นตอนการสั่งซื้อ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

      ตำแหน่งหมายเลข 9. คลิกบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าร้านค้า

 

ตัวอย่างการแสดงผลรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายบนหน้าเว็บไซต์

 


 

 3. แท็บภาษี เป็นแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดดังนี้

 

 รูปแบบของ vat  : เป็นระบบคำนวนภาษี สามารถเลือกรูปแบบของ Vat ให้แสดงผลตามต้องการ เช่น  ไม่คิด vat, ราคาสินค้ายังไม่รวม vat  ,ราคาสินค้ารวม vat แล้ว

 % Vat : เป็นช่องสำหรับกรอกตัวเลข % ของ vat ที่ต้องการจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

 Vat ค่าขนส่ง : สามารถกำหนดให้ระบบ คิด Vat ค่าขนส่ง หรือ ไม่คิด Vat ค่าขนส่ง (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 


 

 4 แท็บการจัดส่ง เป็นแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดดังนี้

 รูปแบบการคิดค่าขนส่ง สามารถกำหนดค่าขนส่งของสินค้าได้หลายรูปแบบตามความต้องการ วิธีการกำหนดมีให้เลือก 2 รูปแบบ ดังนี้

     - คิดค่าขนส่งที่ราคาของสินค้า : เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดค่าขนส่งของสินค้าแต่ละชิ้น ที่หน้าแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้โดยตรง และเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแต่ละชิ้น ระบบก็จะคิดค่าขนส่งในราคาสินค้าแยกรายชิ้น

     - คิดค่าขนส่งที่ราคาของใบเสร็จ : เว็บมาสเตอร์สามารถตั้งค่าขนส่งได้ที่แท็บรายการจัดส่งโดยตรง แล้วตัวเลือกค่าขนส่งก็จะปรากฎที่หน้าตะกร้าสินค้าให้ผู้ซื้อได้เลือกค่าขนส่งแบบที่ต้องการ

ซึ่งรูปแบบการคิดค่าขนส่งทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น จะมี อัตราค่าขนส่ง ให้เลือกใช้งานเหมือนกัน คือ

     - คิดตามราคาสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง

     - คิดตามจำนวนสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง

     - คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น

     - คิดตามระดับจำนวนสินค้า

     - คำนวนตามน้ำหนักด้วย DHL Rate

     - คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง

     - คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น แต่ถ้าเกินหรือเท่ากับจำนวนชิ้นขั้นต่ำ จะไม่คิดค่าขนส่ง

 

ดูรายละเอียด วิธีการตั้งค่ารูปแบบค่าขนส่ง เพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

 5 แท็บรายการสั่งซื้อ เป็นแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดดังนี้

 

 ตำแหน่งหมายเลข 1. แสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ : สามารถเลือก แสดง/ไม่แสดงผล รูปภาพสินค้า ในอีเมลแจ้งการสั่งซื้อที่ส่งไปยังผู้สั่งซื้อและเว็บมาสเตอร์ รวมถึงแสดงผลในหน้ารายการสั่งซื้อของระบบจัดการเว็บไซต์  ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เว็บมาสเตอร์และผู้สั่งซื้อสินค้าในการตรวจสอบและดูข้อมูลสินค้าที่มีการคลิกสั่งซื้อได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 2. สถานะรายการสั่งซื้อ : สามารถกำหนดสถานะสำหรับใช้งานในแท็บ "รายการสั่งซื้อ" ให้กับรายการสั่งซื้อนั้นๆ  เช่น New , Pending หรือ Shipped มีให้เลือกใช้ 2 รูปแบบ

     - ใช้ตามรูปแบบเดิม : ใช้หัวข้อสถานะรายการสั่งซื้อมาตรฐานตามที่ระบบมีให้

     - กำหนดสถานะรายการสั่งซื้อเอง สามารถกำหนดหัวข้อสถานะรายการสั่งซื้อเองได้ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 3. ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า : สามารถกำหนดที่อยู่เพื่อให้แสดงในใบรายการสั่งซื้อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใบรายการสั่งซื้อที่มีอยู่เดิม หรือใบรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงใบรายการสั่งซื้อที่อยู่ในอีเมลทุกๆ ฉบับด้วย โดยข้อมูลที่อยู่ร้านค้านี้จะแสดงผลที่มุมซ้ายบนของใบรายการสั่งซื้อเสมอ 
(อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 ตำแหน่งหมายเลข 4. คลิกบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าร้านค้า

 


 

  6 แท็บตั้งค่าการส่งอีเมล SMTP

การตั้งค่า SMTP ในระบบ VelaCommerce เป็นระบบที่ใช้ในการส่งอีเมลการสั่งซื้อสินค้าเมื่อมีผู้สั่งซื้อสินค้าจากระบบ โดยปกติแล้วการส่งเมล์ออกจากระบบ VelaCommerce ที่ไม่มีการตั้งค่าอีเมล์ smtp ระบบจะดึงอีเมล์จากหน้าข้อมูลสมาชิกมาใช้ในการส่งเมล์ออกค่ะ และระบบจะส่งอีเมล์ออกด้วยชื่อ  webmaster@domainname.com

แต่หากมีการตั้งค่า SMTP ระบบจะดึงอีเมล์แอคเคาท์ที่กรอกในช่อง "ชื่อผู้ใช้" มาเป็นชื่อในการส่งอีเมล์  เช่น กรอกชื่อผู้ใช้เป็น sales@domainname.com ระบบก็จะส่งอีเมล์ออกด้วยชื่อ sales@domainname.com เป็นต้น 

ซึ่งการตั้งค่าเพิ่มในระบบ SMTP จะเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ส่งเมล์ว่ามีจริง และเพื่อช่วยในการส่งอีเมล์ให้สามารถส่งเมล์เข้า Free E-mail เช่น Hotmail ได้ เนื่องจากบางครั้งการส่งอีเมลจกระบบไม่สามารถส่งเข้า hotmail ได้

หมายเหตุ หากต้องการใช้งานระบบส่งอีเมล์ SMTP จะต้องกำหนดแอคเคาท์เมล์ในหน้าให้ตรงกับอีเมล์ในหน้าข้อมูลสมาชิกค่ะ

และเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอีเมล

 

 


 

 7. แท็บตั้งค่าอีเมลร้านค้า เป็นแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดดังนี้

 

 กำหนดการส่งอีเมลถึงผู้ขาย : เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดอีเมลแอคเคาท์ที่จะรับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ (ที่ระบบจะส่งถึงเว็บมาสเตอร์เมื่อมีลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์จนจบขั้นตอน) โดยสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขเพื่อกำหนดอีเมลให้ส่งถึงผู้ขายได้สูงสุด 3 อีเมลแอคเคาท์ (ค่าเริ่มต้นของอีเมลที่ส่งถึงผู้ขาย จะเป็นแอคเคาท์เดียวกันกับที่อยู่ในเมนู "ข้อมูลสมาชิก" ซึ่งก็คืออีเมลของเจ้าของเว็บไซต์ค่ะ) (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 

 กำหนดการส่งอีเมลถึงผู้สั่งซื้อ : เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดการส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ (ที่ระบบจะส่งถึงตัวลูกค้าเองเมื่อลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์จนจบขั้นตอน) โดยสามารถคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือก

- คลิกเลือกเฉพาะ "ส่งไปยังอีเมลที่ระบุในที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลผู้รับที่กำหนดในส่วน "ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" เท่านั้น

- คลิกเลือกเฉพาะ "ส่งไปยังอีเมลที่ระบุในสถานที่จัดส่งสินค้า" : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลผู้รับที่กำหนดในส่วน "สถานที่จัดส่งสินค้า" เท่านั้น

- คลิกทั้งสองตัวเลือก : เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไปยังอีเมลผู้รับที่กำหนดทั้งในส่วน "ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" และ "สถานที่จัดส่งสินค้า"

(อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 


 

   8 แท็บอื่น ๆ เป็นแท็บสำหรับกำหนดรายละเอียดดังนี้

 กำหนดคำนิยามในการแสดงสินค้า สามารถแก้ไขและกำหนดชื่อหัวข้อรายละเอียดสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce จากเดิมที่หัวข้อดังกล่าวเป็นชื่อมาตรฐาน  ให้เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ 

และสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงผลหัวข้อรายละเอียดสินค้า ด้วยการใส่ตัวเลขลำดับกำกับ ซึ่งหัวข้อที่มีเลขลำดับจำนวนมากที่สุด จะแสดงผลเป็นลำดับแรกสุด และเรียงลำดับเลขที่จำนวนน้อยกว่าลงมาเรื่อย ๆ (อ่านเพิ่มเติมคลิก...)

 


 
ระบบ VelaCommerce

วิธีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าบนสุด article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
วิธีแก้ไขสินค้า
วิธีแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับ (แทนปุ่มสั่งซื้อ) ในหน้ารายละเอียดสินค้า
วิธีเปลี่ยนรูปสินค้า
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
วิธีกำหนดการแสดงผลรูปภาพสินค้าขนาดต่าง ๆ article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมของสินค้า
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า
วิธีย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น
วิธีลบสินค้าและหมวดหมู่สินค้า article
แนะนำการใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในหน้าตะกร้าสินค้า และอีเมลที่ส่งถึงผู้สั่งซื้อ
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ รายการติดต่อกลับ และรายการแจ้งโอนเงิน
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า article
วิธีตั้งค่าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน Stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
กำหนดรูปแบบ ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
แบบฟอร์ม
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
ตั้งค่าแบบฟอร์มสินค้า
จัดการแบบฟอร์มรายการแจ้งโอนเงิน
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อและรายงานแจ้งโอนเงิน
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)