ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง article

รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง สามารถเพิ่มจำนวนช่วงน้ำหนักได้ไม่จำกัด มีให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบคือ

1. คิดค่าขนส่งที่ราคาของสินค้า
สามารถกำหนดค่าขนส่งของสินค้าแต่ละชิ้น ที่หน้าจอรายละเอียดสินค้า
2. คิดค่าขนส่งที่ราคาของใบเสร็จ

วิธีการเลือกรูปแบบการคิดค่าขนส่ง

1. ที่เมนู ระบบเสริม คลิกตั้งค่าร้านค้า


2. ที่หน้าระบบร้านค้า/ตั้งค่าร้านค้า ให้คลิกแท็บ การจัดส่ง ระบบแสดง รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ


2.1 กรณีคลิกเลือกรูปแบบ คิดค่าขนส่งที่ราคาของสินค้า การกำหนดช่วงน้ำหนักและราคาค่าจัดส่ง จะต้องกำหนดที่หน้ารายละเอียดสินค้าตัวนั้นๆ โดยตรง ดังภาพด้านล่าง

- ที่หน้ารายละเอียดสินค้า หัวข้อ รูปแบบการคิดค่าขนส่ง ให้คลิกเลือก คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง สามารถกำหนดช่วงน้ำหนักและราคาค่าจัดส่งได้ไม่จำกัด โดยคลิกที่ปุ่ม Add


2.2  กรณีเลือกรูปแบบ คิดค่าขนส่งที่ราคาของใบเสร็จ วิธีการมีดังนี้

- คลิก เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่น shipping , ค่าจัดส่ง หรือ EMS
- คลิกเลือกรูปแบบ : คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง

- กำหนดช่วงน้ำหนักและราคาค่าจัดส่งได้ไม่จำกัด โดยคลิกที่ปุ่ม Add
หมายเหตุ :

1. ต้องระบุน้ำหนักให้กับสินค้าทุกตัวถ้าไม่ระบุ สินค้าตัวนั้นๆจะมีค่าเป็น 0 ทำให้การคำนวนมีข้อผิดพลาด
2. ห้ามระบุช่วงน้ำหนักเท่ากับ 0 จะทำให้การนวนมีข้อผิดพลาด
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง

รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามระดับจำนวนสินค้า article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามราคาสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น แต่ถ้าเกินหรือเท่ากับจำนวนชิ้นขั้นต่ำ จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักด้วย DHL Rate article