ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า article


เว็บมาสเตอร์สามารถระบุจำนวนสินค้าแต่ละชนิดที่มีในร้านค้าออนไลน์ ด้วย ระบบ Stock ได้ วิธีการมีดังนี้
 

 

1. ที่เมนู ระบบเสริม คลิก ตั้งค่าร้านค้า

 

2. คลิกแท็บ สินค้า ที่หัวข้อ ระบบ stock ให้คลิกตัวเลือก ใช้ และคลิก บันทึก


 

3. หลังจากที่ได้เลือกใช้ ระบบ stock สินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกแท็บ จัดการสินค้า ,  คลิกหมวดหมู่สินค้า และคลิก เพิ่มสินค้าใหม่ หรือ แก้ไขสินค้าที่ต้องการ

 

 

4.  ระบบแสดงหน้าจัดการสินค้า จะมีเมนูของระบบ stock  สามารถกำหนดรายละเอียดจำนวนสินค้าที่มีอยู่ได้ดังนี้

Quantity in Stock : สินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ใน stock

Quantity Date : วันที่ใส่จำนวนสินค้าใน stock

Aviable Quantity : จำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ใน stock

Sum Order : จำนวนสินค้าที่ขายไปแล้ว

 

เมื่อกำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกบันทึก
การแสดงผลระบบ Stock สินค้าในหน้าจัดการสินค้า

เมื่อมีการเลือกใช้ระบบ stock สินค้า ที่หน้าจัดการสินค้าจะมีคอลัมน์ข้อมูลชื่อ จำนวนสินค้า แสดงจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ใน stock


 

 

การแสดงผลข้อมูลระบบ Stock สินค้าในหน้าแก้ไขสินค้า สามารถดูรายละเอียดของจำนวนสินค้าขายไป และสินค้าที่เหลืออยู่ใน Stock สินค้า

ตัวอย่างเช่น สินค้า A มีจำนวนใน Stock 10 ชิ้น และวันนี้มีผู้คลิกสั่งซื้อสินค้า 1 ช้ิน โดยจะเหลือสินค้าพร้อมจำหน่ายในระบบสต๊อก 9 ชิ้น

จากรูปอธิบายได้ดังนี้

ตำแหน่งหมายเลข 1 Quantity in Stock คือ จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ได้ใส่ไว้ใน Stock สินค้าเป็นจำนวนที่มีทั้งหมด 10 ชิ้น

ตำแหน่งหมายเลข 2 Quantity Date คือ วันที่ล่าสุด ที่ได้มีการใส่จำนวนสินค้าไว้ใน Stock

ตำแหน่งหมายเลข 3 Aviable Quantity คือ จำนวนสินค้าทั้งหมดที่เหลืออยู่ใน Stock (แสดงจำนวนสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้) 9 ชิ้น

ตำแหน่งหมายเลข 4 Sum Order คือ จำนวนสินค้าที่ได้ขายออกไปแล้ว 1 ชิ้น


หมายเหตุ  หากต้องการเพิ่มสินค้าใน stock จะต้องนำจำนวนที่ต้องการเพิ่มไปใหม่บวกกับจำนวนที่แสดงอยู่ Quantity in Stock  ในปัจจุบัน จากนั้นนำผลลัพธิ์ที่ได้ไปใส่ที่ Quantity in Stock และทุกครั้งที่มีการอัพเดทจำนวนสินค้า จะต้องคลิกเลือกวันที่ด้วยค่ะ

ตัวอย่าง กรณีต้องการเพิ่มจำนวนสินค้าลงใน stock  3 ชิ้น

Quantity in Stock  มี 10 ชิ้น

Aviable Quantity มี 9 ชิ้น

วิธีการคือ

1. นำจำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่มคือ 3 ชิ้น + 10 (จำนวนสินค้าที่ได้ใส่ไว้ stock ก่อนหน้านี้) = 13

2. นำผลลัพธิ์ได้จากการคำนวนคืือ 13 ไปใส่ที่หัวข้อ Quantity in Stock  จากนั้น คลิกบันทึก

จากรูปอธิบายได้ว่า

► จำนวนสินค้าทั้งที่ใส่ใน stock คือ 13 ชิ้น

► อัพเดทวันที่ล่าสุดคือ 2018-07-04 

► จำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ใน stock (จำนวนสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้) คือ 12 ชิ้น

► จำนวนสินค้าที่ได้มีการขายออกไปคือ 1 ชิ้น


หมายเหตุ การคลิกเลือกวันที่เพิ่มจำนวนสินค้าใน stock (Quantity Date) ใหม่ จะทำให้ระบบเริ่มนับจำนวนสินค้าในส่วน Avaiable Quantity และ Sum Order ใหม่ทันที

และหากมีการตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้าไว้ เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าชนิดเดียวกัน แต่รอบวันที่เพิ่มสินค้าใน Stock ต่างกัน ระบบจะไม่นับจำนวนสินค้าดังกล่าวคืนเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า 

 
ระบบ VelaCommerce

วิธีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าบนสุด article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
วิธีแก้ไขสินค้า
วิธีแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับ (แทนปุ่มสั่งซื้อ) ในหน้ารายละเอียดสินค้า
วิธีเปลี่ยนรูปสินค้า
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
วิธีกำหนดการแสดงผลรูปภาพสินค้าขนาดต่าง ๆ article
วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมของสินค้า
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า
วิธีย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น
วิธีลบสินค้าและหมวดหมู่สินค้า article
แนะนำการใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในหน้าตะกร้าสินค้า และอีเมลที่ส่งถึงผู้สั่งซื้อ
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ รายการติดต่อกลับ และรายการแจ้งโอนเงิน
การตั้งค่าร้านค้า article
วิธีตั้งค่าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน Stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
กำหนดรูปแบบ ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
แบบฟอร์ม
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
ตั้งค่าแบบฟอร์มสินค้า
จัดการแบบฟอร์มรายการแจ้งโอนเงิน
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อและรายงานแจ้งโอนเงิน
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)