ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามราคาสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article

 วิธีการมีดังนี้

1. ที่เมนู ระบบเสริม คลิก ตั้งค่าร้านค้า


2. ที่หน้าระบบร้านค้า/ตั้งค่าร้านค้า ให้คลิกแท็บ การจัดส่ง


3. ที่หน้าการจัดส่ง
3.1  คลิกเลือก รูปแบบการคิดค่าขนส่ง :    คิดค่าขนส่งที่ราคาของใบเสร็จ

3.2  คลิก เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม    พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่น shipping , ค่าจัดส่ง หรือ EMS 
- คลิกเลือกรูปแบบ :  คิดตามราคาสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง

3.3 กำหนดค่าขนส่ง และ ราคาที่ไม่คิดค่าขนส่ง จากนั้น คลิก บันทึก


จากตัวอย่างการกำหนดค่าขนส่ง อธิบายได้ดังนี้ :: หากมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไประบบจะไม่คิดค่าขนส่ง แต่ถ้าน้อยกว่า 500 บาท ระบบจะคิดค่าขนส่งเป็นจำนวน 50 บาท


ตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ กรณีสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 500 บาท ระบบจะคิดค่าขนส่ง 50 บาทตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ กรณีสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ระบบจะไม่คิดค่าขนส่ง

 
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง

รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามระดับจำนวนสินค้า article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าถ้าเกินนี้จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักใส่ rate เอง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คิดตามจำนวนสินค้าในแต่ละชิ้น แต่ถ้าเกินหรือเท่ากับจำนวนชิ้นขั้นต่ำ จะไม่คิดค่าขนส่ง article
รูปแบบการคิดค่าขนส่ง คำนวนตามน้ำหนักด้วย DHL Rate article