ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีเพิ่มอัลบั้มรูป

วิธีเพิ่มอัลบั้มรูปใหม่  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบเสริม"  คลิก "ระบบอัลบั้มรูป"


 

2. เข้าสู่หน้าระบบอัลบั้มรูป  คลิก "เพิ่มอัลบั้มใหม่" 

3. จากนั้น กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของอัลบั้มรูป

 • วันที่ : วันที่สร้างอัลบั้มรูป
   
 • ชื่ออัลบั้ม : ตั้งชื่ออัลบั้มรูป
   
 • การกำหนดภาพลายน้ำ  คือ การแสดงตัวอักษรซ้อนทับไปบนรูปเพื่อป้องกันผู้อื่นนำภาพไปใช้งานในทางอื่น โดยเว็บมาสเตอร์สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ หรือข้อความอื่น ๆ ได้ตามความต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผล ขนาด สีตัวอักษร เงา สีพื้นหลังของรูปภาพ ขนาดการแสดงผลของรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์ และยังสามารถกำหนดภาพในแต่ละแถวได้ตามความต้องการ

  ในกรณีที่เลือกกำหนดภาพลายน้ำ  สามารถกำหนดการแสดงผลของภาพลายน้ำได้ ดังนี้

  • ข้อความ      ใส่ข้อความที่ต้องการทำเป็นลายน้ำ
    
  • สีตัวอักษร      กำหนดสีตัวอักษรของลายน้ำ
    
  • สีเงาอักษร      กำหนดสีเงาของตัวอักษรลายน้ำ
    
  • ขนาดอักษร      กำหนดขนาดตัวอักษรของลายน้ำ สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 5 – 200
    
  • ตำแหน่งตัวอักษรแนวนอน      ตำแหน่งที่ลายน้ำจะปรากฏบนรูปภาพตามแนวนอน (ด้านซ้าย, ตรงกลาง, ด้านขวา)
    
  • ตำแหน่งตัวอักษรแนวตั้ง      ตำแหน่งที่ลายน้ำจะปรากฏบนรูปภาพตามแนวตั้ง (ด้านบน, ตรงกลาง, ด้านล่าง)
    
 • สีพื้นหลังของรูปภาพตัวอย่าง : ในกรณีที่รูปภาพตัวอย่างมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ความกว้างและความสูงไม่เท่ากัน) จะเกิดขอบที่ว่างเป็นพื้นหลังด้านข้างหรือด้านบนล่างของรูปภาพ  ซึ่งสามารถกำหนดการแสดงผลของสีพื้นหลังของรูปภาพตัวอย่างได้ ดังนี้

  • กำหนดสีเดียวกับบทความ : ระบบจะแสดงสีพื้นหลังรูปภาพเป็นสีเดียวกับสีพื้นหลังของเว็บไซต์อัตโนมัติ ทำให้รูปภาพดูกลมกลืนกับพื้นหลังของเว็บไซต์
    
  • กำหนดเอง :   เลือกสีพื้นหลังของรูปภาพตัวอย่างใหม่ โดยคลิกเลือกจากแถบสีที่ระบบมีให้หรือใส่โค้ดสี
    
 • ขนาดรูปภาพตัวอย่าง : ระบบจะแสดงรูปภาพตัวอย่างในแต่ละอัลบั้มรูปโดยย่อขนาดรูปต้นฉบับให้เล็กลง ซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้

  • อัตโนมัติ  : ระบบจะย่อขนาดรูปภาพตัวอย่างให้อัตโนมัติ โดยเลือกแสดงผลดังขนาดต่อไปนี้

        
    50*50 Pixels  75*75  Pixels  100*100 Pixels
        
        
    150*150 Pixels  200*200 Pixels  250*250 Pixels

    
  • กำหนดเอง   สามารถกำหนดขนาดรูปภาพตัวอย่างได้เอง โดยใส่ตัวเลขขนาดความยาวและความสูงของรูปภาพหน่วยเป็น Pixels ค่ะ 

 

 • จำนวนภาพในแต่ละแถว : กำหนดจำนวนการแสดงผลรูปภาพในแต่ละแถว  ซึ่งกำหนดให้แสดงผลได้ตั้งแต่  1 ถึง 10 ภาพ  ต่อ 1 แถวค่ะ
   
 • รายละเอียดอัลบั้ม : ใส่รายละเอียดของอัลบั้มรูปว่ามีความเป็นมาแบบใด เช่น  ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพในอัลบั้ม  เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร เป็นต้น
   
 • Title Tag  : ข้อความที่แสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์ เป็นข้อความสำหรับบอกให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่นั้นมีหัวข้อเกี่ยวกับอะไร ข้อความใน Title Tag ควรมีความยาว 60-70 ตัวอักษร และควรหลีกเลี่ยงอักขระพิเศษต่าง ๆ ค่ะ
   
 • Meta Description  : ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดโดยย่อของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่ ซึ่งข้อความไม่ควรสั้น หรือ ยาวจนเกินไป และควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ๆ ความยาวของคำอธิบายไม่ควรเกิน 200 อักษร
   
 • Meta Keywords  : คำค้นที่ใช้ระบุสำหรับการค้นหาผ่าน Search Engine โดยคำค้นที่กำหนดควรสอดคล้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ คำค้นแต่ละคำจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)(comma)  โดยความยาวที่ระบบรองรับจะต้องไม่เกิน 255 อักษร
   
 • การกำหนดสิทธิ : สำหรับท่านที่มีระบบสมาชิก สามารถกำหนดสิทธิการเข้าชมอัลบั้มรูปได้ว่า อัลบั้มรูปนี้จะอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มใดเข้าถึงได้บ้าง เพื่อเป็นการกำหนดเนื้อหาให้กับกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม โดยมีตัวเลือกดังนี้
   
  • ไม่จำกัดสิทธิ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
  • แสดงเฉพาะผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น
  • แสดงเฉพาะกลุ่มสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น

เมื่อกำหนดรายละเอียดอัลบั้มรูปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลค่ะ  จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้า "เพิ่มรูปภาพในอัลบั้มรูป" ต่อไปค่ะ


 
อัลบั้มรูป

วิธีเพิ่มและแก้ไขรูปภาพในอัลบั้มรูป
วิธีดูตัวอย่างอัลบั้มรูป
วิธีแก้ไขอัลบั้มรูป
วิธีเปลี่ยนลำดับอัลบั้มรูปและรูปภาพในอัลบั้มรูป
วิธีลบรูปภาพและลบอัลบั้มรูป