ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า


ลายน้ำบนรูปภาพ
 คือ การแสดงตัวอักษรซ้อนทับไปบนรูปภาพ เพื่อป้องกันผู้อื่นนำภาพไปใช้งานในทางอื่น ซึ่งในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce มีฟังก์ชันสำหรับสร้างลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้า

โดยเว็บมาสเตอร์สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ หรือข้อความอื่น ๆ ได้ตามความต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดการแสดงผลของขนาดอักษร สีตัวอักษร ตำแหน่งการแสดงผล รวมถึงสามารถเลือกกำหนดภาพลายน้ำตามหมวดหมู่สินค้าบางหมวดหมู่ หรือจะกำหนดภาพลายน้ำใหักับรูปสินค้าทั้งระบบได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้


ตัวอย่างการแสดงผลลายน้ำบนรูปภาพสินค้า ในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce

 

วิธีกำหนดลายน้ำให้กับรูปภาพสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce 

1. Log in เข้าส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

 

2. เข้าสู่หน้าตั้งค่าร้านค้า ที่หัวข้อ "การกำหนดภาพลายน้ำ" ให้คลิกเลือกใช้ "กำหนดภาพลายน้ำตามหมวดหมู่" หรือ "กำหนดภาพลายน้ำใช้ทั้งระบบ" ตามต้องการ

2.1 กรณีเลือก กำหนดภาพลายน้ำใช้ทั้งระบบ เมื่อเว็บมาสเตอร์อัพโหลดรูปภาพของสินค้าทุกชิ้น ทั้งรูปภาพหลักและรูปภาพเสริม ระบบจะใส่ข้อความแสดงเป็นลายน้ำบนรูปภาพให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถตั้งค่าการแสดงผลของลายน้ำ ดังนี้

- ข้อความ ใส่ข้อความที่ต้องการทำเป็นลายน้ำ

- สีตัวอักษร กำหนดสีตัวอักษรของลายน้ำ

- สีเงาอักษร กำหนดสีเงาของตัวอักษรลายน้ำ

- ขนาดอักษร กำหนดขนาดตัวอักษรของลายน้ำ สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 5 – 200

- ตำแหน่งตัวอักษรแนวนอน ตำแหน่งที่ลายน้ำจะปรากฏบนรูปภาพตามแนวนอน (ด้านซ้าย, ตรงกลาง, ด้านขวา)

- ตำแหน่งตัวอักษรแนวตั้ง ตำแหน่งที่ลายน้ำจะปรากฏบนรูปภาพตามแนวตั้ง (ด้านบน, ตรงกลาง, ด้านล่าง)

 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิก "บันทึก"

 

2.2. กรณีเลือก กำหนดภาพลายน้ำตามหมวดหมู่ หากเลือกใช้ตัวเลือกนี้ เว็บมาสเตอร์จะต้องตั้งค่าการแสดงผลของลายน้ำที่หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการโดยตรง ตามขั้นตอนดังนี้ 

- ที่หัวข้อ "การกำหนดภาพลายน้ำ"  คลิกเลือก "กำหนดภาพลายน้ำตามหมวดหมู่"

- คลิก "บันทึก"


-  จากนั้นไปที่แท็บ "จัดการสินค้า

-  คลิกเพิ่มหมวดหมู่บนสุด เพื่อเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่ หรือคลิก  แก้ไขหมวดหมู่สินค้าเดิมที่เพิ่มไว้แล้ว


- เข้าสู่หน้าเพิ่มหรือแก้ไขหมวดหมู่สินค้า ให้ตั้งค่าการแสดงผลของภาพลายน้ำ โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเหมือนกับข้อ 2.1. ข้างต้น 

- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว  คลิก "บันทึก"

 

3. หลังจากตั้งค่าการแสดงผลของภาพลายน้ำแล้ว  สามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าเข้ามาในระบบเพื่อให้ภาพมีลายน้ำอัตโนมัติ โดยการคลิก  เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่  หรือ  แก้ไขสินค้าชิ้นที่ต้องการ

 

4. กำหนดรายละเอียดสินค้าตามต้องการ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดของหน้าเพจ และคลิก "บันทึก" เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการรูปสินค้า

 

5. เข้าสู่หน้ากำหนดรูปภาพสินค้า  สามารถใส่รูปภาพหลักหรือรูปภาพเสริมของสินค้า โดย

- คลิกปุ่ม คลิก Choose File ที่หัวข้อรูปภาพหลักสินค้า

- คลิกเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และคลิก Open

- จากนั้นคลิกปุ่ม ใส่รูปหลัก หรือ เพิ่มรูป ระบบแสดงรูปภาพสินค้ารูปใหม่ที่มีลายน้ำบนภาพค่ะตัวอย่างการแสดงผลลายน้ำบนรูปภาพสินค้า ในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce


หมายเหตุ : รูปภาพที่มีการใส่ลายน้ำแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความบนรูปภาพเดิมหรือลบลายน้ำออกจากรูปภาพได้  หากต้องการแก้ไขข้อความหรือแสดงผลภาพที่ไม่มีลายน้ำ จะต้องตั้งค่าระบบรูปภาพลายน้ำบนสินค้าใหม่ หรือปิดการแสดงผลลายน้ำ จากนั้นคลิกแก้ไขสินค้าแล้วอัพโหลดรูปภาพสินค้าใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการแสดงผลเท่านั้นค่ะ

ข้อควรระวัง : การนำรูปภาพของผู้อื่นมาใส่ลายน้ำเป็นของตนเอง อาจถือเป็นความผิดทางกฏหมายได้


 
ระบบ VelaCommerce

วิธีเพิ่มหมวดหมู่สินค้าบนสุด article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่ย่อย article
วิธีเพิ่มหมวดหมู่พิเศษ
วิธีเพิ่มสินค้า article
วิธีแก้ไขสินค้า
วิธีแสดงผลแบบฟอร์มติดต่อกลับ (แทนปุ่มสั่งซื้อ) ในหน้ารายละเอียดสินค้า
วิธีเปลี่ยนรูปสินค้า
การกำหนด Alternate Text รูปภาพสินค้าหลักและรูปภาพสินค้าเสริม article
วิธีกำหนดการแสดงผลรูปภาพสินค้าขนาดต่าง ๆ article
วิธีกำหนดลำดับแสดงรูปภาพเสริมของสินค้า
วิธีเปลี่ยนลำดับสินค้า
วิธีเปลี่ยนสถานะสินค้า
วิธีย้ายสินค้าไปหมวดหมู่อื่น
วิธีลบสินค้าและหมวดหมู่สินค้า article
แนะนำการใส่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในหน้าตะกร้าสินค้า และอีเมลที่ส่งถึงผู้สั่งซื้อ
ระบบชำระเงิน
การเลือกใช้สกุลเงินที่ใช้กับระบบบัตรเครดิตของ Paypal article
วิธีเข้าดูรายการสั่งซื้อ รายการติดต่อกลับ และรายการแจ้งโอนเงิน
การตั้งค่าร้านค้า article
วิธีใช้งานระบบ Stock สินค้า article
วิธีตั้งค่าให้สามารถสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่มีใน Stock
วิธีตั้งค่าการคืนจำนวนสินค้าเข้าสู่ระบบ Stock สินค้า เมื่อมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
วิธีตั้งค่าแสดงจำนวนสินค้าใน Stock ที่หน้าเว็บไซต์
วิธีกำหนดรูปแบบเริ่มต้นของหน้ารวมสินค้า
วิธีใช้งานระบบ Custom Field article
วิธีตั้งค่าแสดงรูปภาพการชำระเงินและข้อความอธิบายในหน้าตะกร้าสินค้า article
กำหนดรูปแบบ ปุ่มหน้ารายการสั่งซื้อ (หน้าตะกร้าสินค้า)
รูปแบบการคิดค่าขนส่งสินค้า article
วิธีการตั้งค่า vat ค่าขนส่ง
วิธีการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มสมาชิก
วิธีกำหนดการแสดงรูปภาพในรายการสั่งซื้อ
วิธีกำหนดและแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
วิธีเพิ่ม "ข้อมูลที่อยู่ร้านค้า" ในใบรายการสั่งซื้อ article
วิธีตั้งค่าอีเมลร้านค้า
วิธีการใช้งานระบบค้นหา Ready Planet Search Engine
วิธีกำหนดคำนิยามหัวข้อรายละเอียดสินค้า
แบบฟอร์ม
วิธีการใช้งานระบบ Combined Search article
วิธีการสร้างแบบฟอร์มในหน้า Checkout article
ตั้งค่าแบบฟอร์มสินค้า
จัดการแบบฟอร์มรายการแจ้งโอนเงิน
สร้างเมนูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก
การจัดวางรายการสินค้าที่เมนูย่อย
การสร้าง/จัดการ Catalogแสดงผลบนหน้าแรกของเว็บไซต์
ค้นหาสินค้า
ค้นหารายงานสั่งซื้อและรายงานแจ้งโอนเงิน
ระบบคูปองส่วนลด (E-Coupon)