ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีใช้งานเมนู รายการสั่งซื้อ


เมนู รายการสั่งซื้อ
คือ หน้าที่รวบรวมข้อมูลที่มาจากการคลิกสั่งซื้อสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์  ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถดูรายละเอียดได้เทียบเท่ากับหน้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ที่อยู่ในส่วนจัดการระบบร้านค้าออนไลน์  VelaCommerce (ดูรายละเอียดวิธีจัดการรายการสั่งซื้อเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

 

ซึ่งเว็บมาสเตอร์ สามารถค้นหาข้อมูลในเมนู รายการสั่งซื้อ ตามความต้องการแบบเฉพาะเจาะมากยิ่งขึ้น  โดยค้นหาได้จาก

  • วันที่สั่งซื้อ : วันที่ลูกค้าได้คลิกรายการสั่งซื้อสินค้า
     
  • สถานะ : สถานะของรายการสินค้านั้น ๆ เช่น New, Confirm, Paying, Shipped เป็นต้น
     
  • หมายเลขการสั่งซื้อ และ ชื่อผู้สั่งซื้อ

โดยจะปรากฎข้อมูลตามตัวเลือกที่ค้นหาในตารางด้านล่าง  ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้


ตำแหน่งหมายเลข 1 ช่องซ้ายสุดคือสัญลักษณ์แสดงสถานะการติดตาม ทำให้ทราบข้อมูลว่าแต่ละรายการอยู่ในสถานะใด ตามขั้นตอนการติดตามที่อธิบายไว้ในข้างต้น  ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มรายละเอียดและวันที่ในการติดตามลูกค้าครั้งถัดไปได้

ตำแหน่งหมายเลข 2 หัวข้อ วันที่สั่งซื้อ คือ วันและเวลาที่ลูกค้าได้คลิกทำรายการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

ตำแหน่งหมายเลข 3 หัวข้อ หมายเลขการสั่งซื้อ แสดงเลขรหัสของรายการสั่งซื้อแต่ละรายการ

ตำแหน่งหมายเลข 4 หัวข้อ ชื่อผู้สั่งซื้อ แสดงชื่อของลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการ

ตำแหน่งหมายเลข 5 หัวข้อ เบอร์โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

ตำแหน่งหมายเลข 6 หัวข้อ ยอดการสั่งซื้อ แสดงยอดเงินรวมของการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการ

ตำแหน่งหมายเลข 7 หัวข้อ วิธีการชำระเงิน  แสดงช่องทางที่ลูกค้าเลือกชำระเงินค่าสินค้า

ตำแหน่งหมายเลข 8 หัวข้อ สถานะ คือ สถานะที่บอกว่ารายการนั้นๆ ยังไม่ได้ติดตาม หรือ กำลังติดตาม หรือ จบการติดตาม

ตำแหน่งหมายเลข 9 หัวข้อ ลบ คือ ลบบันทึกรายการสั่งซื้อออกจากระบบ Sales Management รวมถึงข้อมูลรายการสั่งซื้อนั้นๆ จะถูกลบออกจากบันทึกในหน้าระบบร้านค้าออนไลน์  VelaCommerce ด้วย
ระบบบริหารงานขาย Sales Management

การลงรายละเอียดและกำหนดวันที่ติดตามรายการสั่งซื้อและรายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู Follow-up
วิธีใช้งานเมนู รายการติดต่อกลับ
วิธีใช้งานเมนู รายการแจ้งโอนเงิน
วิธีใช้งานเมนู รายงาน