ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การกำหนดสีเมนูหลัก

จัดการสีเมนูหลัก, Pulldown และ Multi Pulldown ของเมนูหลัก

เว็บมาสเตอร์สามารถเปลี่ยนสีของเมนูหลัก รวมถึง เมนู Pulldown และ เมนู Multi Pulldown ที่อยู่ภายใต้เมนูหลักได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์" คลิก "กำหนดสีเมนูหลัก"

 

2. ปรากฎหน้าสำหรับจัดการสีเมนูหลัก 2 แท็บคือ "รูปเมนูหลักและรูปพื้นหลังเมนูหลัก" และ "สีเมนูหลัก"

2.1.  แท็บรูปเมนูหลักและรูปพื้นหลังเมนูหลัก  ประกอบด้วย


 

 ตำแหน่งหมายเลข 1 เลือกรูปแบบเพื่อแสดงเป็น ภาพเมนูหลัก  สามารถเลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

ไม่ใช้รูป  จะแสดงผลเมนูหลักโดยใช้ชื่อเมนูที่เป็นตัวอักษรปกติ

 

เลือกใช้รูปบางเมนู เว็บมาสเตอร์สามารถจะสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลเมนูหลักได้ ด้วยการ แก้ไขที่เมนูหลักที่ต้องการ  จากนั้นเลือกการแสดงผลเมนูหลัก เป็น "ใช้รูปแบบเมนูหลักที่มี"  หรือ "อัพโหลดรูปเมนูหลักเอง" 
 

      - ใช้รูปแบบเมนูหลักที่มี  คือ เลือกใช้รูปเมนูหลักแบบสำเร็จรูปจากระบบเว็บไซต์ โดยรูปภาพนี้จะแสดงผลเป็นพื้นหลังของเมนูหลักนั้น ๆ โดยที่ชื่อเมนูหลักยังแสดงผลเป็นตัวอักษรบนรูปนี้ค่ะ 

     โดยหลังจากที่คลิกแก้ไขเมนูหลักที่ต้องการแล้ว ที่หัวข้อ "การแสดงผลของ เมนูหลัก" ให้คลิกตัวเลือก "ใช้รูปแบบเมนูหลักที่มี" จะปรากฎลิงก์ให้เลือกรูปภาพตามแบบและสีที่ต้องการจากระบบ สุดท้ายคลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึก 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลัก กรณีเลือกใช้รูปบางเมนู และเลือกใช้รูปภาพเมนูหลักจากระบบ

                    
 
      - อัพโหลดรูปเมนูหลักเอง  เพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์สามารถออกแบบรูปภาพของเมนูหลักแต่ละเมนู และอัพโหลดเพื่อแสดงผลแทนชื่อเมนูหลักที่เป็นตัวอักษรได้ 

     โดยหลังจากที่คลิกแก้ไขเมนูหลักที่ต้องการแล้ว ที่หัวข้อ "การแสดงผลของ เมนูหลัก" ให้คลิกตัวเลือก "อัพโหลดรูปเมนูหลักเอง" จะปรากฎปุ่ม Choose File ให้ลือกรูปภาพที่ตกแต่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมกำหนด คำอธิบายรูปภาพ ขนาดความกว้าง ความสูงจริงของรูปภาพ สุดท้ายคลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลัก กรณีเลือกใช้รูปบางเมนู และเลือกอัพโหลดรูปภาพเมนูหลักเอง

 

เลือกใช้รูปทั้งระบบ  สามารถเลือกใช้รูปแทนเมนูหลักจากระบบของ Readyplanet โดยภาพดังกล่าวจะแสดงที่เมนูหลักทุกตัวโดยอัตโนมัติ

 


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลัก กรณีเลือกใช้รูปแทนเมนูหลักแบบสำเร็จรูปทั้งระบบ 


 

 ตำแหน่งหมายเลข 2 เลือกรูปพื้นของส่วน จัดการเมนูหลัก

เป็นส่วนสำหรัลตั้งค่าการแสดงผล พื้นหลังของแถบเมนูหลัก โดยสามารถเลือกรูปจากระบบที่ Readyplanet ออกแบบเพื่อแสดงเป็นพื้นหลังของเมนูหลัก ดังภาพตัวอย่าง
 

 


แต่หากเลือกไม่ใช้รูปพื้นหลัง ระบบก็จะแสดงผลพื้นหลังด้วยสีพื้นหลังปกติ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถเลือกสีของพื้นหลังเมนูหลักได้ที่แท็บสีเมนูหลัก ซึ่งจะแนะนำการใช้งานในหัวข้อถัดไปค่ะ


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูหลัก แบบใช้สีพื้นหลังปกติและใช้รูปภาพเป็นพื้นหลัง

 


2.2. สีเมนูหลัก 

เว็บมาสเตอร์สามารถคลิกเลือกสีตัวอักษรและสีพื้นหลังของเมนูหลักได้ ดังนี้

 

ตัวอย่างการแสดงผลสี ภายใต้หัวข้อ "สีเมนูหลัก"

 

ตัวอย่างการแสดงผลสี ภายใต้หัวข้อ "สีเมนู Pulldown"

 

ตัวอย่างการแสดงผลสี ภายใต้หัวข้อ "สีเมนู Multi Pulldown"

 

 
เทคนิคเกี่ยวกับสีและรูปภาพแทนเมนูหลัก

เทคนิคการแสดงรูปแทนชื่อเมนูหลักและเมนูย่อย [อัพเดทล่าสุด]

วิธีการสร้างเมนูหลักแบบ Pulldown

เทคนิคการสร้าง Multi Pulldown Menu ที่เมนูหลักและเมนูย่อย


 
จัดการเมนูหลัก

การเพิ่มเมนูหลัก
วิธีเพิ่มเมนูหลัก ที่เกี่ยวกับระบบ VelaCommerce
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูหลัก
วิธีแก้ไขเมนูหลัก
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูหลัก
การเปลี่ยนลำดับเมนูหลัก
การลบเมนูหลัก
การสร้างเมนูหลักแบบ Pulldown
การสร้างเมนูหลักแบบ Multi Pulldown
การสร้าง Pulldown ที่เมนูหลัก แบบ Single Panel
การใส่รูปภาพแทนชื่อเมนูหลัก
การใส่ Alternate Text ให้กับรูปแทนชื่อเมนูหลัก article