ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีสร้างฟอร์มอิสระติดต่อกลับในหน้าเว็บไซต์


แบบฟอร์มติดต่อกลับแบบอิสระ คือ แบบฟอร์มที่เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดหัวข้อในแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ โดยการสร้างฟอร์ม 1 ชุดเพียงครั้งเดียว สามารถเลือกใช้ฟอร์มให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ได้ในหลายหน้า เช่น ในจัดการเมนูหลัก จัดการเมนูย่อย จัดการกลุ่มบทความ/บทความ ไปจนถึงสินค้าต่าง ๆ โดยมีวิธีการดังนี้

 

 ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับ

1. ในครั้งแรก เว็บมาสเตอร์จะต้องสร้างชุดแบบฟอร์มติดต่อกลับอิสระไว้ก่อน (สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนชุด) โดยไปที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" จากนั้นคลิกที่เมนู "จัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ"

 

2. เข้าสู่หน้าเพิ่มฟอร์มติดต่ออิสระ ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มฟอร์ม"

 

3. ตั้งชื่อฟอร์มโดยกรอกในช่องชื่อฟอร์ม (ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นฟอร์มชื่อ ติดต่อเรา) และคลิก บันทึก

 

4. จะปรากฎฟอร์มชื่อ "ติดต่อเรา" ในหน้าจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ  จากนั้นให้ท่านคลิกปุ่ม "เพิ่มฟิลด์" เพื่อเพิ่มช่องรับข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ


 

5. เลือกประเภทของฟิลด์ ตามด้วยรายละเอียดของฟิลด์ตามต้องการ โดยการทำงานของฟิลด์แต่ละรูปแบบ มีดังนี้

5.1. Textbox คือ ช่องกรอกตัวอักษรบรรทัดเดียว เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

5.2. Email คือ ช่องข้อมูลที่เป็นอีเมล

5.3. Textarea คือ ช่องกรอกอักษรหลายบรรทัด เช่น ที่อยู่ เป็นต้น

5.4. Hidden คือ ฟิลด์ที่ไม่ได้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ให้ผู้ชมเห็น แต่จะใช้เพื่อโน้ตให้เว็บมาสเตอร์ทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้ากรอกนี้มาจากแบบฟอร์มชุดใด

5.5. Radio Button คือ ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงค่าเดียว เช่น คำอธิบาย คือ เพศ จำนวนตัวเลือกระบุเป็น 2 ตัวเลือก คือ ชาย และ หญิง

5.6. Check Box คือ ปุ่มตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งค่า เช่น คำอธิบาย คือ งานอดิเรก จำนวนตัวเลือกระบุเป็น 4 ตัวเลือก คือ เล่นกีฬา, ดูหนัง / ฟังเพลง, ช้อปปิ้ง, อ่านหนังสือ เป็นต้น

5.7. List Box คือ รายการที่แสดงให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ เช่น คำอธิบายคือ อาชีพ จำนวนตัวเลือกระบุเป็น 5 ตัวเลือก คือ นักเรียน / นักศึกษา, ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, รับจ้างทั่วไป, ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

5.8. All Country คือ รายชื่อประเทศทั้งหมด 

5.9. State (USA) คือ รายชื่อเมืองทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

5.10. Province (Thailand) คือ รายชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย

5.11. Upload image คือ ให้อัพโหลดรูปภาพได้เท่านั้น รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .gif / .jpg / .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB ต่อการอัพโหลด 1 ครั้งค่ะ

5.12. Date คือ ช่องสำหรับแสดงวันที่ให้เลือก

5.13. Date Time คือ ช่องสำหรับแสดงวันที่และเวลาให้เลือก

5.14. คำอธิบายภาษาอังกฤษ จะถูกนำมาใช้เมื่อมีการตั้งค่าหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 

 

6. จากนั้น กำหนดรายละเอียดให้กับฟิลด์ที่เลือก ได้แก่

 • คำอธิบายไทย กรอกชื่อฟิลด์ ซึ่งจะแสดงเป็นชื่อหัวข้อของฟิลด์นั้น ๆ สามารถตั้งชื่อโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, เครื่องหมาย - หรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น
   
 • ค่าเริ่มต้น ข้อความที่กรอกในช่องนี้ จะแสดงในฟอร์มให้กับผู้ชมเว็บไซต์ เช่น ถ้าฟิลด์นี้คือ ชื่อ-นามสกุล อาจมีคำนำหน้า นาย, นาง, นางสาว เป็นค่าเริ่มต้นในฟิลด์ เป็นต้น
   
 • ความยาวช่อง กำหนดความยาวการแสดงผลของช่องนี้้ด้วยตัวเลข
   
 • จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้ สามารถจำกัดจำนวนตัวอักษรที่ผู้ชมจะกรอกในฟิลด์นี้ได้
   
 • ข้อมูลสำคัญ หากข้อมูลที่ให้ลูกค้ากรอกนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล ให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่องนี้ โดยจะแสดงเครื่องหมาย * ด้านหลังฟิลด์ข้อมูลนั้นบนหน้าเว็บไซต์

และเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "บันทึก"

 

7. เมื่อเพิ่มฟิลด์แล้ว หากคุณต้องการลบฟิลด์บางหัวข้อที่ไม่ต้องการแสดงผล สามารถคลิกสัญลักษณ์  ที่ด้านหลังฟิลด์นั้น ๆ เพื่อลบ และคลิกยืนยันการลบฟิลด์

 

8. และหากต้องการจัดลำดับฟิลด์ในแบบฟอร์มใหม่ สามารถจัดได้โดยใส่ตัวเลขที่ด้านหลัง โดยมีหลักในการจัดลำดับคือ ฟิลด์ที่มีเลขลำดับมากที่สุดจะแสดงผลเป็นเมนูแรก (บนสุด) เรียงลงมาจะเป็นเลขที่น้อยกว่า  สามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่ 999 จนถึง -999 ค่ะ จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยนลำดับ

 

 ขั้นตอนการแสดงผลแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์

สำหรับการเลือกแสดงผลแบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับที่สร้างไว้แล้ว  สามารถเลือกใช้ได้ในหลาย ๆ ส่วนของเว็บไซต์ เช่น หน้าจัดการเมนูหลักและจัดการเมนูย่อยที่มีชนิดเมนูเป็นรูปแบบสร้างหน้าใหม่ (P) , หน้าจัดการกลุ่มบทความ/บทความ, และหน้ารายละเอียดสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce ด้วยค่ะ

9. ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้งานแบบฟอร์มติดต่อกลับอิสระ ที่เมนูหลัก ชื่อติดต่อเรา โดย คลิกที่ ปุ่ม EDIT ที่เมนู (แก้ไขจากหน้า Simple Mode)

 

10. ที่หัวข้อ แบบฟอร์มติดต่อในหน้าเว็บไซต์  ให้คลิกปุ่ม "เลือก หากต้องการสร้างฟอร์มอิสระติดต่อใหม่ในหน้าเว็บไซต์" จากนั้นจะปรากฏหน้าให้เลือกแบบฟอร์มที่สร้างไว้ข้างต้นที่ต้องการ  จากนั้น กรอกอีเมลของคุณ ในช่องว่างด้านหลัง ด้วยแอคเคาท์เมลที่ต้องการรับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีคนกรอกแบบฟอร์มติดต่อในหน้านี้

และควรเลือกตัวเลือก "ป้องกันการโจมตีผ่านแบบฟอร์ม" เพื่อให้ระบบช่วยกรองหากมีการส่งสแปมผ่านฟอร์มบนเว็บไซต์ และสุดท้ายคลิกปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึก

 


ตัวอย่างการแสดงแบบฟอร์มติดต่อกลับแบบอิสระ ที่เมนูหลักชื่อ ติดต่อเรา ในหน้าเว็บไซต์

 

ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มอิสระติดต่อกลับสำหรับสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce 

ดูวิธีการเลือกใช้ฟอร์มติดต่อกลับในหน้าสินค้า คลิกที่นี่
 

 

  การตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีผู้กรอกฟอร์มอิสระติดต่อกลับ

จะมีการทำงานเหมือนกับ แบบฟอร์มมาตรฐาน  โดยระบบจะมีการส่งข้อมูลไปยังอีเมลแอคเคาท์ที่กรอกไว้ในหัวข้อเลือกใช้แบบฟอร์ม  และจะมีข้อมูลบันทึกไว้ในส่วนจัดการเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ โดยล็อกอินเข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิกเมนู "แบบฟอร์มตอบกลับ"  จะปรากฎหน้าต่างแบบฟอร์มตอบกลับ  คลิกแท็บ "บันทึกแบบฟอร์มตอบกลับ" จากนั้น คลิกที่ลิงค์ชื่อบทความที่ต้องการ จะปรากฎรายละเอียดของผู้กรอกแบบฟอร์มที่สอบถามหรือแจ้งข้อมูลให้เว็บมาสเตอร์ติดต่อกลับต่อไปค่ะ
นอกจากนี้ ท่านสามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์เอกสาร Word (.doc) และ Excel (.xls) โดยการคลิกสัญลักษณ์ของไฟล์เอกสารที่อยู่มุมด้านขวา หรือลบข้อมูลที่ไม่ต้องการในหน้าบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มตอบกลับได้อีกด้วยค่ะ 
แบบฟอร์มตอบกลับ

วิธีแสดงฟอร์มติดต่อมาตรฐานในหน้าเว็บไซต์
วิธีดูบันทึกแบบฟอร์มตอบกลับ
วิธีเปลี่ยนรูปแบบปุ่มส่งข้อมูล ในแบบฟอร์มติดต่อกลับ
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มตอบกลับ