ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


กำหนดรูปแบบการแบ่งจำนวนหน้า

 
โดยปกติ ตัวเลขแบ่งจำนวนหน้าเพจ จะปรากฎเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลในส่วน สินค้าจากระบบร้านค้า VelaCommerce , เว็บบอร์ด, และหน้ารวมกลุ่มบทความ มากขึ้น ซึ่งมีค่าเริ่มต้นในการแสดงผลเลขหน้าทั้งหมดที่มี ยิ่งเว็บไซต์มีจำนวนสินค้า บทความ หรือกระทู้เว็บบอร์ดมากเท่าไร เลขหน้าก็จะแสดงผลมากเท่านั้น ดังภาพตัวอย่าง
 

ตัวอย่างแสดงผลการแบ่งจำนวนหน้าในเว็บบอร์ดรูปแบบเดิม (แสดงแบบเรียงลำดับจากหนึ่งถึงจำนวนหน้าทั้งหมดที่มี)

และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม ในการเลือกชมข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ และการแสดงผลที่สวยงามขึ้น ทาง ReadyPlanet จึงได้มีการเพิ่ม รูปแบบการแบ่งจำนวนหน้า โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 4 รูปแบบด้วยกันค่ะ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้


วิธีกำหนดการแบ่งจำนวนหน้ารูปแบบใหม่

1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์" คลิกเลือก "ตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์"


 

2. เข้าสู่หน้าตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์  ที่แท็บ "ตั้งค่าพื้นฐาน"  หัวข้อ "กำหนดรูปแบบการแบ่งจำนวนหน้า" ให้ท่านเลือกรูปแบบการแสดงผลของตัวเลขหน้าที่ต้องการ  จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลรูปแบบการแบ่งจำนวนหน้าบนหน้าเว็บไซต์

  • แสดงจำนวนหน้าทั้งหมดที่มี (รูปแบบเดิม)

 
 

  • รูปแบบที่ 1

 
 

  • รูปแบบที่ 2


 

  • รูปแบบที่ 3


 

  • รูปแบบที่ 4

 

วิธีการกำหนดจำนวนการแสดงผลสินค้า , หน้ารวมกลุ่มบทความ, และกระทู้เว็บบอร์ดต่อหนึ่งหน้า 

เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดจำนวนข้อมูล ทั้งสินค้า บทความ และกระทู้เว็บบอร์ด ที่ต้องการให้แสดงผลใน 1 หน้า ให้มากหรือน้อยตามต้องการได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ


1. ระบบร้านค้าออนไลน์ Vela Commerce : วิธีกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงต่อหนึ่งหน้า

1.1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบเสริม" คลิก "ตั้งค่าร้านค้า"1.2. เข้าสู่หน้าตั้งค่าร้านค้า ที่แท็บ "สินค้า" หัวข้อ "กำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดง(ต่อหน้า)" สามารถกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการแสดงผลต่อ 1 หน้าได้ตามต้องการ และคลิก บันทึกตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

 

2. หน้ารวมกลุ่มบทความ : วิธีกำหนดจำนวนบทความที่ต้องการแสดงต่อหนึ่งหน้า

2.1. ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการกลุ่มบทความ/บทความ"


2.2. จากนั้น คลิก  แก้ไขกลุ่มบทความ ที่ต้องการ


2.3. เข้าสู่หน้าแก้ไขกลุ่มบทความ ที่หัวข้อ "เลือกจำนวนบทความที่ต้องการแสดง(ต่อหน้า)" สามารถกำหนดจำนวนบทความที่ต้องการแสดงต่อหนึ่งหน้า และคลิก ตกลง เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

 

3. หน้ารวมกระทู้ในเว็บบอร์ด : วิธีกำหนดจำนวนกระทู้ที่ต้องการแสดง (ต่อหน้า)

3.1. Log in เข้าส่วนสมาชิก ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" จากนั้นคลิกที่ "กลุ่มเว็บบอร์ด"


3.2. เข้าสู่ส่วนจัดการระบบเว็บบอร์ด สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบเว็บบอร์ดเดียว ให้คลิกเมนู "แก้ไขการตั้งค่าและบทนำของเว็บบอร์ด"


และสำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบมัลติเว็บบอร์ด (สร้างเว็บบอร์ดได้หลายกลุ่ม) ให้คลิกสัญลักษณ์  (แก้ไขกลุ่มเว็บบอร์ด) ที่กลุ่มที่ต้องการ


 

3.3. ที่หัวข้อ "เลือกจำนวนกระทู้ที่ต้องการแสดง (ต่อหน้า)" สามารถกำหนดจำนวนการแสดงกระทู้ในหน้าเว็บบอร์ดได้ 30, 50 และ 100 กระทู้ ต่อหนึ่งหน้า  จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อบันทึก


ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

ตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์

การตั้งค่าในแท็บ "ตั้งค่าพื้นฐาน"
การตั้งค่าพื้นฐานในแท็บ "รูปภาพ"
การตั้งค่าพื้นฐานในแท็บ "สี"
การตั้งค่าพื้นฐานในแท็บ "ตัวอักษร"
การตั้งค่าพื้นฐานในแท็บ "ภาษา"
การตั้งค่าพื้นฐานในแท็บ "อื่นๆ"
จัดการภาพส่วนหัวและโลโก้ระบบเดิม
จัดการภาพส่วนหัวและโลโก้ระบบใหม่
จัดการภาพส่วนหัวและโลโก้ในเว็บไซต์รูปแบบ Responsive
แสดงผลปุ่มแบ่งปันของ Twitter (Tweet Button) และ ปุ่มแบ่งปันของ Facebook (Like Button) บนหน้าเว็บไซต์
การใส่รูปเริ่มต้น (Default Image) เพื่อแสดงผลจากการกด Like ในเว็บไซต์ ไปยังหน้า Wall ของ Facebook
วิธีการเปลี่ยนรูปภาพส่วนหัวจาก Flash เป็นภาพนิ่ง
รูปภาพส่วนหัวสำรองเพื่อรองรับการใช้งานบน Iphone และ Ipad
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์