ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดการประวัติการแก้ไขบทความ

 
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เว็บมาสเตอร์ ในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบทความ เมื่อได้ทำการแก้ไข หรือลบบทความ รวมถึงสามารถคัดลอกข้อมูลของบทความก่อนการแก้ไขได้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ทางทีมงาน R&D จึงได้พัฒนาระบบเก็บประวัติการแก้ไขบทความ (Article History) ขึ้น โดยมีหลักการทำงานดังนี้


1. ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "จัดการกลุ่่มบทความ/บทความ"

 

 

2. เข้าสู่หน้าจัดการกลุ่มบทความ/บทความ ให้คลิกแท็บ "จัดการประวัติการแก้ไขบทความ" จากนั้นคลิกเลือก "ตั้งค่าประวัติการแก้ไขบทความ" และคลิก ตกลง เพื่อบันทึก

 

3. เมื่อมีการแก้ไข หรือ ลบบทความจะมีการจัดเก็บข้อมูลก่อนการเปลี่ยนแปลงไว้ โดยดูการแสดงผลของ Article History ในจัดการกลุ่มบทความ/บทความ แท็บ “จัดการประวัติการแก้ไขบทความ

 

ซึ่งหากเว็บมาสเตอร์ต้องการนำข้อมูลในประวัติการแก้ไขบทความ ณ เวลาที่ต้องการ ก็สามารถคลิกสัญลักษณ์  (แก้ไขบทความ) จากนั้นจะปรากฎหน้าแสดงผลรายละเอียดการตั้งค่าบทความก่อนการแก้ไขล่าสุดในเรื่องนั้น ๆ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถคลิกปุ่ม "Source" ที่ส่วนเนื้อหาแสดงหน้าแรก และเนื้อหาของบทความ เพื่อคัดลอกข้อมูลในรูปแบบโค้ด ไปวางในบทความหรือพื้นที่เนื้อหาอื่น ๆ ได้ค่ะ 


เงื่อนไขการใช้งานประวัติการแก้ไขบทความ
 
1. ระบบจะทำการ เก็บการแก้ไข หรือ การลบข้อมมูลของบทความไว้ 3 ครั้งล่าสุด ถ้ามีการแก้ไขในครั้งที่ 4 จะทำการลบการแก้ไขครั้งแรกออกและจัดเก็บครั้งล่าสุดแทน โดยการเก็บข้อมูลนี้ทางเว็บมาสเตอร์จะไม่สามารถนำบทความนี้ย้ายเข้าไปอยู่กลุ่มบทความได้ Re-install จะทำได้แค่เพียงคัดลอกไปยังบทความที่ต้องการ(Copy and Paste) เท่านั้น

2.  ถ้าเลือกตั้งค่าใช้งานระบบจัดการประวัติการแก้ไขบทความแล้ว ถ้าหากมีการแก้ไข หรือ ลบ บทความ จะมีการจัดเก็บข้อมูลตัวอักษรในบทความไว้ แต่จะไม่มีการจัดเก็บรูปภาพของบทความ ทำให้บางครั้งรูปภาพอาจหายไป

3. การตั้งค่าเก็บประวัติ History จะนำมาใช้คำนวณ พื้นที่การใช้งานของเว็บไซต์ด้วย (สามารถลบประวัติการแก้ไขบทความได้ โดยคลิกเครื่องหมาย )

4. ถ้าหากมีการเลือกใช้การเก็บ historyแล้ว มาเปลี่ยนเป็นไม่เลือกใช้ ข้อมูลเดิมที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วจะไม่ถูกลบออก
 
จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

วิธีเพิ่มและแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มและแก้ไขบทความ
วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความและบทความ
วิธีค้นหาบทความ
วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ
วิธีย้ายบทความไปยังกลุ่มบทความอื่น ๆ
วิธีลบบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ