ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีค้นหาบทความ

ระบบค้นหาบทความ  เป็นฟังก์ชันที่ทาง ReadyPlanet พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเว็บมาสเตอร์และผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยระบบการค้นหาจะนำคำค้นไปค้นหาจากบทความในส่วนต่อไปนี้

 • ชื่อบทความ
 • เนื้อหาแสดงหน้าแรกของบทความ
 • เนื้อหาของบทความ

 

วิธีการใช้งานระบบค้นหาบทความในส่วนจัดการเว็บไซต์สำหรับเว็บมาสเตอร์

จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับเว็บมาสเตอร์ ในการค้นหาข้อมูลบทความที่มีในเว็บไซต์จากส่วนแก้ไขเว็บไซต์ ทั้งบทความที่เปิดแสดงผลปกติและบทความที่มีสถานะซ่อน  เหมาะสำหรับกรณีที่มีกลุ่มบทความหรือบทความจำนวนมาก ช่วยให้เว็บมาสเตอร์สามารถเข้าสู่ส่วนการแก้ไขบทความที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

1. Log in เข้าสู่ส่วนจัดการเว็บไซต์ ที่เมนู "ระบบพื้นฐาน" คลิก "ค้นหาบทความ"

 

2. เข้าสู่หน้า "ค้นหาบทความ" เว็บมาสเตอร์สามารถพิมพ์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ต้องการลงในช่อง "คำค้น" จากนั้นคลิก "ค้นหา" ระบบจะแสดงผลการค้นหาบทความ ที่ใต้ช่องคำค้น พร้อมเครื่องมือให้คลิกดูตัวอย่าง แก้ไข หรือลบบทความที่ต้องการได้ทันทีค่ะ


ขอบเขตของระบบค้นหาบทความสำหรับเว็บมาสเตอร์

 • รองรับการค้นหาด้วยอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาบทความที่อยู่ในกลุ่ม Special Column / Special Blog ได้
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาเนื้อหาในเมนูหลัก เมนูย่อย ชนิดสร้างหน้าใหม่ (P) และ เมนู Pulldown / Multi Pulldown ที่เมนูหลักและเมนูย่อยชนิดสร้างหน้าใหม่ (P)
   
 • หลังจากสร้างบทความใหม่เรียบร้อยแล้ว  ต้องรอการอัพเดทข้อมูลจากระบบใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงจะสามารถค้นหาและพบผลการค้นหาบทความดังกล่าวค่ะ

 

ระบบค้นหาบทความสำหรับผู้ชมเว็บไซต์

     เว็บมาสเตอร์สามารถสร้างแบบฟอร์มค้นหาบทความที่เมนูหลักหรือเมนูย่อย  สำหรับให้ผู้ชมเว็บไซต์ใส่คำค้นเพื่อค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ได้ทันที 

 • ดูรายละเอียด วิธีสร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความที่เมนูหลัก คลิกที่นี่
   
 • ดูรายละเอียด วิธีสร้างแบบฟอร์มค้นหาในบทความที่เมนูย่อย คลิกที่นี่
   

 


ขอบเขตของระบบค้นหาบทความสำหรับผู้ชมเว็บไซต์

 • รองรับการค้นหาด้วยอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาบทความที่อยู่ในกลุ่ม Special Column / Special Blog
   
 • ระบบจะไม่ค้นหาเนื้อหาในเมนูหลัก เมนูย่อย ชนิดสร้างหน้าใหม่ (P) และ เมนู Pulldown / Multi Pulldown ที่เมนูหลักและเมนูย่อยชนิดสร้างหน้าใหม่ (P) 
   
 • บทความที่มีสถานะแสดงผลปกติอยู่ในกลุ่มบทความ แต่ไม่มีการเลือกมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ (เช่น แสดงผลที่หน้าแรก เมนูหลักหรือเมนูย่อย)  หากมีการค้นหาด้วยคำค้นที่ตรงกับเนื้อหาของบทความ  จะแสดงผลบทความดังกล่าวในผลการค้นหาค่ะ
   
 • กรณีมีการตั้งสถานะซ่อนบทความไม่ให้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์  หากบทความที่ถูกซ่อนมีเนื้อหาที่ตรงกับคำค้น  ระบบจะแสดงจำนวนผลการค้นหาโดยรวมจำนวนบทความที่ซ่อนไว้ด้วย แต่จะไม่แสดงผลเนื้อหาบทความที่ถูกซ่อนบนหน้าเว็บไซต์

  ตัวอย่าง  ในเว็บไซต์มีบทความที่มีคำค้นว่า "เคล็ดลับ" อยู่ทั้งหมด 3 บทความ  และมี 1 บทความที่มีการซ่อนไม่ให้บทความแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ 
  เมื่อผู้ชมเว็บไซต์พิมพ์คำค้นหาบทความบนหน้าเว็บไซต์ด้วยคำว่า "เคล็ดลับ"  ระบบจะแสดงผลการค้นหาบทความ จำนวนทั้งหมด 3 รายการ (ในกรอบสีแดงบนภาพตัวอย่าง) แต่แสดงรายละเอียดบทความบนหน้าเว็บไซต์ เพียง 2 บทความค่ะ


 
จัดการกลุ่มบทความ / บทความ

วิธีเพิ่มและแก้ไขกลุ่มบทความ
วิธีเพิ่มและแก้ไขบทความ
วิธีสร้างกลุ่มบทความแบบ Blog
วิธีดูตัวอย่างข้อมูลหน้ารวมกลุ่มบทความและบทความ
วิธีเปลี่ยนลำดับการแสดงบทความ
วิธีย้ายบทความไปยังกลุ่มบทความอื่น ๆ
จัดการประวัติการแก้ไขบทความ
วิธีลบบทความ
วิธีลบกลุ่มบทความ
จัดการสีส่วนแสดงบทความ
วิธีกำหนดวันที่เวลาเพื่อแสดง/ปิดการแสดงบทความและบล็อก
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับจัดการกลุ่มบทความ/บทความ