ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


วิธีเพิ่มเมนูย่อย ที่เกี่ยวกับระบบ VelaCommerce


สร้างเมนูย่อยด้วยฟังก์ชัน VelaCommerce (V)
คือ การสร้างลิงก์ให้ปรากฎบริเวณเมนูด้านข้างของเว็บไซต์ เชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommece เช่น แสดงหมวดหมู่สินค้า, แสดงตะกร้าสินค้า เป็นต้น สำหรับท่านสมาชิกที่ใช้งานเว็บไซต์แพ็คเกจที่มีระบบร้านค้าออนไลน์ เช่น VelaLite / VelaCommerce / Gold / Commerce เป็นต้น


การเพิ่มเมนูย่อย
  มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการเว็บไซต์"  คลิก "กำหนดเมนูย่อย"2.  เลือกรูปแบบของลิงก์เมนูย่อยที่ต้องการ และคลิกปุ่ม "เพิ่ม"

 

ประเภทของเมนูย่อยที่เกี่ยวข้องกับระบบ  Vela Commerce

2.1. แสดงตะกร้าสินค้า (V)
2.2. แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป (V)
2.3. แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ (V)
2.4. สร้างลิงก์ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการ (V)
2.5. สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า (SV)
2.6. สร้างลิงก์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V)
2.7. สร้างลิงก์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน (V)
2.8. สร้างลิงก์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า (V)
2.9. สร้างเมนู pulldown ตามยี่ห้อสินค้า(Brand) โดยอัตโนมัติ (V)
2.10. สร้างเมนู Pulldown ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V)

**********************************************************************************************************


  2.1.  แสดงตะกร้าสินค้า (V) คือ การแสดงรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าสินค้าแล้วที่เมนูย่อยด้านข้าง โดยจะแสดงจำนวนสินค้า, ราคารวม, ลิงก์สำหรับดูสินค้าที่มีในตะกร้า และลิงก์คลิกสู่หน้าชำระเงิน

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น  แสดงตะกร้าสินค้า (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

          ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด แสดงตะกร้าสินค้า (V) บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่


 

  2.2.  แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป (V) คือ การแสดงกลุ่มสินค้าที่เมนูย่อย โดยระบบจะดึงหมวดหมู่สินค้าบนสุดจากระบบ VelaCommerce ทุกหมวดหมู่มาแสดงที่เมนูย่อย เมื่อมีการแก้ไขหรือเพิ่มสินค้าที่ระบบ VelaCommerce การแสดงผลของสินค้าที่เมนูย่อยชนิดนี้จะอัพเดตการแสดงผลอัตโนมัติเช่นกันค่ะ 

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น  แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด แสดงหมวดหมู่สินค้าทั่วไป (V) บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่ 
2.3. แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ (V) คือ การแสดงสินค้าที่เมนูย่อยแบ่งตามยี่ห้อโดยอัตโนมัติ  โดยระบบจะดึงข้อมูลสินค้าที่ท่านกรอกในรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้น จากหัวข้อ "ยี่ห้อ" ในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce มาแสดงเป็นลิงก์ที่เมนูย่อยค่ะ

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น  แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด แสดงหมวดหมู่สินค้าตามยี่ห้อ (V) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่


 
2.4. สร้างลิงก์ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการ (V) คือ การสร้างลิงก์ไปยังหมวดหมู่สินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce เพียงหมวดใดหมวดหนึ่งที่ต้องการ 

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น  สร้างลิงก์ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการ (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการลิงก์ไปถึง

3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างลิงก์ไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการ (V) บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่


 
 2.5. สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า (SV) คือ การแสดงฟอร์มสำหรับค้นหาสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce ที่เมนูย่อย

- สามารถค้นหาสินค้าได้จาก ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดย่อ และรายละเอียดทั้งหมด

- สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา เช่น “AND”, “+”, “OR”, “NOT”, “-” เป็นต้น สามารถดูความหมายของสัญลักษณ์แต่ละแบบได้ ที่นี่  

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า (SV) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างฟอร์มค้นหาสินค้า (SV) บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่


 
 2.6. สร้างลิงก์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V) คือ เมนูย่อยที่มีส่วนสำหรับให้ผู้ที่สั่งซื้อสินค้า สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าว่าร้านค้าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ด้วยการกรอกรหัสการสั่งซื้อที่จะได้รับแจ้งจากอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ (ทั้งนี้ การแสดงผลสถานะการสั่งซื้อสินค้า ขึ้นอยู่กับการอัพเดทข้อมูลของเว็บมาสเตอร์ที่หน้า จัดการรายการสั่งซื้อ ด้วยค่ะ)

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น สร้างลิงก์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างลิงก์ไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (V) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่


 
 2.7. สร้างลิงก์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน (V) คือ การสร้างเมนูสำหรับให้ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ได้กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการโอนเงินแจ้งให้เว็บมาสเตอร์ทราบค่ะ 

(เว็บมาสเตอร์สามารถดูตัวอย่าง การจัดการแบบฟอร์มรายการแจ้งโอนเงิน ในระบบร้านค้าออนไลน์ VelaCommerce เพิ่มเติม คลิกที่นี่)

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น สร้างลิงก์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างลิงก์ไปยังหน้ายืนยันการโอนเงิน (V) บนหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่ 2.8. สร้างลิงก์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า (V) คือ การสร้างลิงก์ไปยังหน้าดูประวัติการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก เป็นระบบเก็บข้อมูลของการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบสมาชิก ซึ่งเมื่อสมาชิก Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ จะสามารถดูประวัติการสั่งซื้อของตนเองได้ และยังสามารถสั่ง Print รายการสั่งซื้อนั้น ๆ ได้อีกด้วย

ข้อจำกัด :

- ต้องเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ระบบ VelaCommerce และมีระบบสมาชิกเท่านั้น

- ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าต้อง Login ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าดูและปริ้นประวัติการสั่งซื้อได้

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น สร้างลิงก์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างลิงก์ไปยังหน้าประวัติการซื้อสินค้า (V) บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 


 
  2.9. สร้างเมนู Pulldown ตามยี่ห้อสินค้า (Brand) โดยอัตโนมัติ (V) คือ การสร้างเมนูย่อยให้ลิงก์ไปยังหมวดหมู่สินค้าในระบบ VelaCommerce พร้อมแสดงผลหมวดหมู่สินค้าในรูปแบบ Pulldown แบ่งตามยี่ห้อสินค้าโดยอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มเมนูย่อย ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น สร้างเมนู Pulldown ตามยี่ห้อสินค้า (Brand) โดยอัตโนมัติ (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย 

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อยชนิด สร้างเมนู Pulldown ตามยี่ห้อสินค้า (Brand) โดยอัตโนมัติ (V) บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 2.10. สร้างเมนู Pulldown ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V) คือ การสร้างเมนูย่อยที่จะลิงก์ไปยังหน้ารวมสินค้าตามหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดที่มีในร้านค้า ในรูปแบบของเมนู Pulldown ที่เมนูย่อย

วิธีเพิ่มเมนูย่อย  ให้เลือกรูปแบบของลิงก์เป็น สร้างเมนู Pulldown ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V) จากนั้น

1. ตั้งชื่อเมนูย่อย

2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

ดูตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย ชนิด สร้างเมนู Pulldown ตามหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ (V) บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่


เทคนิคที่เกี่ยวกับการเพิ่มเมนูย่อยที่ลิงก์ไประบบ VelaCommerce

วิธีการสร้างเมนู Pulldown ของสินค้าในระบบ vela commerce ที่เมนูย่อยและเมนูหลัก

วิธีสร้างลิงก์ไปยังแบบฟอร์มแจ้งการชำระสินค้า 

วิธีสร้างลิงก์ไปยังแบบฟอร์มตรวจสอบสถานะสินค้า   
จัดการเมนูย่อย

วิธีเพิ่มเมนูย่อย
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูย่อย
วิธีแก้ไขเมนูย่อย
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูย่อย
การเปลี่ยนลำดับเมนูที่จัดการเมนูย่อย
วิธีลบเมนูย่อย
จัดการสีเมนูย่อย
การสร้างเมนูย่อยแบบ Pulldown
การสร้างเมนูย่อยแบบ Multi Pulldown
การใส่รูปภาพแทนชื่อเมนูย่อย
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมนูย่อย