ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดการสีเมนูย่อย


จัดการสีเมนูย่อย, Pulldown และ Multi Pulldown ของเมนูย่อย

เว็บมาสเตอร์สามารถเปลี่ยนสีของเมนูย่อย รวมถึง เมนู Pulldown และ เมนู Multi Pulldown ที่อยู่ภายใต้เมนูย่อยได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้


วีดีโอแนะนำขั้นตอนการกำหนดสีเมนูย่อย


1. ที่เมนู "จัดการเว็บไซต์" คลิก "กำหนดสีเมนูย่อย"


2. ปรากฎหน้าสำหรับจัดการสีเมนูย่อย  2 แท็บคือ "รูปเมนูย่อยและรูปพื้นหลังเมนูย่อย" และ "สีเมนูย่อย"

2.1. แท็บรูปเมนูย่อยและรูปพื้นหลังเมนูย่อย  ประกอบด้วย


 

ตำแหน่งหมายเลข 1 เลือกรูปแบบเพื่อแสดงเป็น ภาพเมนูย่อย  สามารถเลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

ไม่ใช้รูป  จะแสดงผลเมนูย่อยโดยใช้ชื่อเมนูที่เป็นตัวอักษรปกติ

 

เลือกใช้รูปบางเมนู เว็บมาสเตอร์สามารถจะสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลเมนูย่อยได้ ด้วยการ แก้ไขที่เมนูย่อยที่ต้องการ จากนั้นเลือกการแสดงผลเมนูย่อย เป็น "ใช้รูปแบบเมนูหลักที่มี"  หรือ "อัพโหลดรูปเมนูหลักเอง" 
  

     - ใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี  คือ เลือกใช้รูปเมนูย่อยแบบสำเร็จรูปจากระบบเว็บไซต์ โดยรูปภาพนี้จะแสดงผลเป็นพื้นหลังของเมนูย่อยนั้น ๆ โดยที่ชื่อเมนูย่อยยังแสดงผลเป็นตัวอักษรบนรูปนี้ค่ะ 

     โดยหลังจากที่คลิกแก้ไขเมนูย่อยที่ต้องการแล้ว ที่หัวข้อ "การแสดงผลของ เมนูย่อย" ให้คลิกตัวเลือก "ใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี" จะปรากฎลิงก์ให้เลือกรูปภาพตามแบบและสีที่ต้องการจากระบบ สุดท้ายคลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึก

 


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย กรณีเลือกใช้รูปบางเมนู และเลือกใช้รูปภาพเมนูหลักจากระบบ


     - อัพโหลดรูปเมนูย่อยเอง : เเพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์สามารถออกแบบรูปภาพของเมนูย่อยแต่ละเมนู และอัพโหลดเพื่อแสดงผลแทนชื่อเมนูย่อยที่เป็นตัวอักษรได้ 

     โดยหลังจากที่คลิกแก้ไขเมนูย่อยที่ต้องการแล้ว ที่หัวข้อ "การแสดงผลของ เมนูย่อย" ให้คลิกตัวเลือก "อัพโหลดรูปเมนูย่อยเอง" จะปรากฎปุ่ม Choose File ให้เลือกรูปภาพที่ตกแต่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมกำหนด คำอธิบายรูปภาพ ขนาดความกว้าง ความสูงจริงของรูปภาพ สุดท้ายคลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึก 


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย กรณีเลือกใช้รูปบางเมนู และเลือกอัพโหลดรูปภาพเมนูหลักเอง

 

               เลือกใช้รูปทั้งระบบ  สามารถเลือกใช้รูปแทนเมนูย่อยจากระบบของ Readyplanet โดยภาพดังกล่าวจะแสดงที่เมนูย่อยทุกตัวโดยอัตโนมัติ 


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย กรณีเลือกใช้รูปแทนเมนูหลักแบบสำเร็จรูปทั้งระบบ 

 

ตำแหน่งหมายเลข 2 เลือกรูปพื้นของส่วน จัดการเมนูย่อย

เป็นส่วนสำหรับตั้งค่าการแสดงผล พื้นหลังของแถบเมนูย่อย โดยสามารถเลือกรูปจากระบบที่ Readyplanet ออกแบบเพื่อแสดงเป็นพื้นหลังของเมนูย่อย ดังภาพตัวอย่าง


แต่หากเลือกไม่ใช้รูปพื้นหลัง ระบบก็จะแสดงผลพื้นหลังด้วยสีพื้นหลังปกติ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถเลือกสีของพื้นหลังเมนูย่อยได้ที่แท็บสีเมนูย่อย ซึ่งจะแนะนำการใช้งานในหัวข้อถัดไปค่ะ
 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย แบบใช้สีพื้นหลังปกติ (ไม่ใช้รูป)


ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย แบบใช้รูปภาพเป็นพื้นหลัง

 

ตำแหน่งหมายเลข 3 เลือกรูป Bullet 

คือ การเลือกรูปสัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่แสดงอยู่หน้าชื่อเมนูย่อยแต่ละเมนู ซึ่งเว็บมาสเตอร์สามารถคลิกที่ "เปลี่ยน Bullet" เพื่อเลือกรูปแบบภาพ Bullet ที่ต้องการได้


จะปรากฎหน้าต่างสำหรับเลือกรูป Bullet ที่ต้องการ และคลิก OK เพื่อยืนยัน


ตัวอย่างการแสดงผล Bullet เมนูย่อย บนหน้าเว็บไซต์

 2.2. แท็บสีเมนูย่อย

เว็บมาสเตอร์สามารถคลิกเลือกสีตัวอักษรและสีพื้นหลังของเมนูย่อยได้ ดังนี้

 

ตัวอย่างการแสดงผลสี ภายใต้หัวข้อ "สีเมนูย่อย"

 

ตัวอย่างการแสดงผลสี ภายใต้หัวข้อ "สีเมนู Pulldown"

 

 

ตัวอย่างการแสดงผลสี ภายใต้หัวข้อ "สีเมนู Multi Pulldown"


 
จัดการเมนูย่อย

วิธีเพิ่มเมนูย่อย
วิธีเพิ่มเมนูย่อย ที่เกี่ยวกับระบบ VelaCommerce
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูย่อย
วิธีแก้ไขเมนูย่อย
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูย่อย
การเปลี่ยนลำดับเมนูที่จัดการเมนูย่อย
วิธีลบเมนูย่อย
การสร้างเมนูย่อยแบบ Pulldown
การสร้างเมนูย่อยแบบ Multi Pulldown
การใส่รูปภาพแทนชื่อเมนูย่อย
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมนูย่อย