ReadyPlanet.com
dot

dot
เลือกเวอร์ชั่น Text Editor
Editor Manual
แนะนำวิธีทำเว็บไซต์เบื้องต้น
Function Update
dot
dot
เว็บไซต์รูปแบบ Responsive web design
จัดการเมนูหลัก
เมนูโค้ดและสคริปต์ภายใต้ <head>
ประวัติการใช้งานระบบ
ตัวนับผู้ชมเว็บ
Google Service/Sitemap
จัดการอีเมลสมัครรับข่าวสาร
dot
dot
ระบบผู้ช่วย
ระบบ Chat
dot
dot
การตั้งอีเมล Pop Mail
dot
dot
bulletจัดการเว็บไซต์
bulletระบบพื้นฐาน
bulletระบบเสริม
bulletบริการสมาชิก
bulletเทคนิคอื่นๆ
bulletText Editor
dot
dot
bulletจัดการแบบฟอร์มติดต่อกลับ


การใส่รูปภาพแทนชื่อเมนูย่อย

เพื่อความสวยงามและเหมาะสมกับสไตล์ธุรกิจ เว็บมาสเตอร์สามารถกำหนดการแสดงผลของเมนูย่อย ทั้งแบบตัวอักษรหรือรูปภาพ ได้ดังนี้ค่ะ
 

- ใช้ชื่อแทนเมนูย่อย : เป็นค่าเริ่มต้นของระบบ โดยจะแสดงผลชื่อเมนูย่อยตามที่กรอกใช้ช่อง "ชื่อจัดการเมนูย่อย" มาแสดงผลเป็นตัวอักษรปกติ

 

- ใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี : เลือกรูปพื้นหลังสำเร็จรูปที่มีในระบบ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามให้กับชื่อเมนูย่อย (สามารถเลือกใช้รูปกับเมนูย่อยทุกเมนู หรือเลือกแสดงเฉพาะบางเมนูก็ได้)

 

 - อัพโหลดรูปเมนูย่อยเอง : เว็บมาสเตอร์สามารถตกแต่งรูปภาพมาแสดงผลแทนชื่อเมนูย่อยแบบตัวอักษรได้ โดยขนาดความกว้างของรูปเมนูย่อยที่เหมาะสม ควรมีขนาด 200 pixels.

 

ซึ่งวิธีการตั้งค่าให้เมนูย่อยแสดงผลเป็นรูปภาพ เพื่อความสวยงามและดึงดูดสายตามากขึ้น ก็มีขั้นตอนที่ไม่ยาก ดังนี้ค่ะ 
 

1. หลังจากล็อกอินเข้าส่วนจัดการเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์สามารถคลิกปุ่ม  (Edit) ที่อยู่ข้างเมนูย่อยที่ต้องการแก้ไข ก็จะปรากฎหน้าต่างสำหรับตั้งค่าเมนูนั้น ๆ ทันทีค่ะ


หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ เข้าผ่านเมนู "จัดการเว็บไซต์" โดยคลิกที่ "กำหนดเมนูย่อย" จากนั้น เลือกเพิ่มเมนู หรือ คลิก  (แก้ไข) ที่เมนูหลักที่ต้องการได้เช่นกัน


3. ที่หัวข้อ การแสดงผลของเมนูย่อย เว็บมาสเตอร์สามารถเลือกตกแต่งด้วยรูปภาพ ได้ดังนี้ค่ะ

 

- เลือก ใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี  คือ เลือกใช้รูปเมนูย่อยแบบสำเร็จรูปจากระบบเว็บไซต์ ซึ่งรูปภาพนี้จะแสดงผลเป็นพื้นหลังของเมนูย่อยนั้น ๆ โดยที่ชื่อเมนูย่อยยังแสดงผลเป็นตัวอักษรบนรูปนี้ค่ะ

โดยเว็บมาสเตอร์สามารถคลิกตัวเลือก "ใช้รูปแบบเมนูย่อยที่มี" จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกรูปภาพพื้นหลังเมนูย่อย ตามแบบและสีที่ต้องการจากระบบ หรือเลือกรูปไปแล้ว ต้องการเปลี่ยนรูปภาพ สามารถคลิก "แก้ไขภาพเมนูย่อย" แล้วเลือกใช้ภาพใหม่ได้ไม่จำกัดค่ะ สุดท้ายคลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึก

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย กรณีเลือกใช้รูปภาพเมนูจากระบบ

 

- เลือก อัพโหลดรูปเมนูย่อยเอง  เพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์สามารถออกแบบรูปภาพของเมนูย่อยแต่ละเมนู และอัพโหลดเพื่อแสดงผลแทนชื่อเมนูย่อยที่เป็นตัวอักษรได้

โดยเว็บมาสเตอร์สามารถคลิกตัวเลือก "อัพโหลดรูปเมนูหลักเอง" จะปรากฎปุ่ม Choose File ให้เลือกรูปภาพที่ตกแต่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมกำหนด คำอธิบายรูปภาพ ขนาดความกว้าง ความสูงจริงของรูปภาพ  สุดท้ายคลิกปุ่ม "ตกลง"  เพื่อบันทึก

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูย่อย กรณีเลือกอัพโหลดรูปภาพเมนูย่อยเอง
จัดการเมนูย่อย

วิธีเพิ่มเมนูย่อย
วิธีเพิ่มเมนูย่อย ที่เกี่ยวกับระบบ VelaCommerce
วิธีแสดงตัวอย่างเมนูย่อย
วิธีแก้ไขเมนูย่อย
การเปลี่ยนรูปแบบเมนูย่อย
การเปลี่ยนลำดับเมนูที่จัดการเมนูย่อย
วิธีลบเมนูย่อย
จัดการสีเมนูย่อย
การสร้างเมนูย่อยแบบ Pulldown
การสร้างเมนูย่อยแบบ Multi Pulldown
Tips & Tricks ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมนูย่อย